Libor Jankovský je novým děkanem LDF MENDELU

4. 4. 2018 - PR MENDELU

26. března proběhla volba nového děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Stal se jím prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, vedoucí Ústavu ochrany lesů a myslivosti. Libor Jankovský se ujal nejvyšší pozice na fakultě 3. dubna 2018 po jmenování do funkce rektorkou.


 

Akademický senát LDF MENDELU vyhlásil 12. února 2018 volby děkana. Ve dnech 8. a 9. března proběhlo návrhové kolo, kdy akademická obec, tedy akademičtí pracovníci a studenti, volili kandidáta na funkci děkana. Z návrhového kola vzešli kandidáti Libor Jankovský, Radomír Klvač, Jan Dvořák a Daniel Koutník. Jan Dvořák a Radomír Klvač svou kandidaturu odmítli. 

Akademický senát Lesnické a dřevařské fakulty zvolil nového děkana v prvním kole tajné volby patnácti hlasy z možných sedmnácti.

Ve svých volebních tezích vytýčil Libor Jankovský svoje priority, mezi které patří zásadní zlepšení vnitřní komunikace na fakultě a celková změna firemní kultury LDF.  K dalším prioritám nového děkana patří zlepšení úrovně a vzájemné informovanosti o činnosti v pedagogice, vědě, výzkumu a jiné tvůrčí činnosti, odstranění bariér mezi ústavy s cílem podpořit spolupráci v tvůrčí činnosti, řešení přetrvávajících personálních problémů na ústavech, podpora zapojení studentů do tvůrčí činnosti týmů formou stipendií a pracovních pozic pro studenty a mnohé další.