Návštěva děkana z bělehradské univerzity

5. 4. 2018 -


Ve dnech 2. - 6. dubna navštívil LDF děkan Lesnické fakulty Univerzity v Bělehradě, Prof. Dr. Ratko Ritic (Faculty of Forestry, University of Belgrade). Cílem návštěvy byla konzultace přípravy studijních programů v AJ a participace LDF MENDELU a Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity (FLD ČZU) na společném projektu v rámci pomoci České rozvojové agentury. Dne 4. 4. 2018 se děkani všech tří fakult společně setkali v Praze, o den později proběhla společná jednání mezi zástupci LDF MENDELU a FF UoBg ohledně možností spolupráce v pedagogice a vědě a výzkumu. V odpoledních hodinách pak bělehradský děkan navštívil, v doprovodu vedoucího Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny, Školní lesní podnik Masarykuv les Krtiny.

V současné době působí na Ústavu ochrany lesů a myslivosti LDF MENDELU jako akademický pracovník Slobodan Milanovič, docent ochrany lesů na FF UBg, díky jemuž se tato spolupráce rozvíjí. Na LDF působí další pracovníci ze Srbska, například na projektu OPVVV - Výzkumné centrum patogenů z rodu Phytophthora. Na MENDELU taktéž studuje řada srbských studentů.