Návštěva studentů z Kasetsart University Bangkok, Thajsko na MENDELU

4. 5. 2018 -


Ve dnech 9.4.2018 - 14.4. 2018 navštívila MENDELU skupina 14 studentů ze 7 fakult Kasetsart University v Bangkoku, Thajsko. Skupinu vedl Nirundon Tapachai, dlouholetý lektor na FRRMS MENDELU. Program pro skupinu zajišťovala v letošním roce LDF MENDELU. Studenti navštívili vedle LDF MENDELU další součásti univerzity, včetně Školního podniku Masarykův les Křtiny. V pátek byl program zaměřen na Zahradnickou fakultu v Lednici. Thajští studenti se ve čtvrtek 12.4.2018 setkali v Klubu Green rovněž se zástupci spolku posluchačů LDF MENDELU v Brně. Sobotu pak strávili v Lednicko-valtickém areálu, včetně večera u ohně na lovecké chatě ÚOLM LDF u Třech Grácií. V roce 2018 je to již druhá návštěva studentů z KU na LDF MENDELU, počátkem března zde skupina 15 studentů lesnické fakulty KU navštěvovala přednášky předmětů vedených v AJ na LDF MENDELU. KU BANGKOK patří mezi strategickým partnerům MENDELU, partnerské vazby jsou vytvářeny s řadou pracovišť na MENDELU. Kasetsart University je hodnocena jako 29. nejlepší lesnická a zemědělská univerzita podle QS World University Rankings v hodnocení 2017. Kromě návštěv studentů jsou výstupem spolupráce na LDF MENDELU rovněž společné publikace v oblasti biologie lesa.