Den ŠLP 25. 5. 2018

22. 5. 2018 -

Den ŠLP
Den ŠLP

Vážené dámy a pánové, přátelé ŠLP,

rádi bychom Vás pozvali na Den školního lesního podniku Křtiny ML MENDELU, na nějž je pro vás připraven bohatý doprovodný program.

S příním pěkného dne

Václav Hurt
vedoucí Střediska sazenic, arboret a okrasné zeleně

Mendelova univerzita v Brně
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny