Zahraniční experti z Prince of Songkla University (Thailand)

30. 5. 2018 -

Zahraniční experti z Prince of Songkla University (Thailand) navštívili LDF


Thajští experti z Ústavu biologie Přírodovědné fakulty Prince of Songkla University během svého pobytu na Lesnické a dřevařské fakultě MENDELU uskutečnili přednášku na téma Přirozené lesní ekosystémy Thajska, představili také stěžejní výzkumné aktivity a týmy svého domovského ústavu a společně s odborníky z LDF konzultovali možné podoby spolupráce (např. s Výzkumným centrem pro studium patogenů z rodu Phytopthora či v oblasti výzkumu pavouků a netopýrů). V rámci své návštěvy zavítali také do terénních lokalit v Jižních Čechách a na Vysočině. Na úrovni fakulty byla dohodnuta příprava a podepsání Anexu ke stávající smlouvě, která bude blíže specifikovat konkrétní spolupráci mezi MENDELU a PSU.