Studentská soutěž Stavby s vůní dřeva

30. 5. 2018 -

Nadace Dřevo pro život vyhlašuje soutěž studentských

návrhů dřevěných staveb, pro vítěze má ceny za 230 000 Kč


Ponožky ze dřeva (vyrobené z viskózy z českého buku, které darovala společnost Lesy ČR, s.p.) pro všechny přihlášené účastníky, pro šest vítězů pak ceny v celkové hodnotě 230 000 Kč. Soutěž studentských návrhů dřevěných staveb otevírá možnost přihlášení soutěžních prací (může se jednat i o školní práce bakalářské a diplomové), a to nejprve formou vyplnění formuláře na webu www.drevoprozivot.cz do 15. 6. 2018 a odevzdání přihlášky v tištěné i on-line podobě (nutno poslat obojí) do 30. 6. 2018.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 11. 9. 2018 v Brně.

Více na webu www.drevoprozivot.cz a facebooku www.facebook.com/StavbySVuniDreva.