Co se děje s biodiverzitou a jaké to může mít následky?

4. 6. 2018 -

6. června od 14:00 na LDF

Přednáška prof. Michela Loreau (Centre of Biodiversity Theory and Modelling)


Registrace: pavel.rotter@mendelu.cz

Prof. Michel Loreau patří mezi celosvětově nejvíce citované vědce (Hindex=49, více jak 17 tis. citací) v oboru ekologie. Zaměřuje se především na otázky biodiverzity a ekosystémové stability. Položil teoretické základy několika nových směrů bádání, např. evoluční ekologie ekosystémů. Podílel se na designu a vyhodnocení klíčových experimentů dávajících do souvislosti ekologickou stabilitu a biodiverzitu. Na mezinárodním poli je iniciátorem a aktérem četných programů zaměřených na výzkum a ochranu biodiverzity, včetně těch pod záštitou OSN.