Prof. Helmut Tributsch hostem LDF

11. 6. 2018 -

Zveme Vás na přednášky profesora Helmuta Tributsche, významného vědce, který se zabýval výzkumem konverze sluneční energie, autora 400 vědeckých publikací a 10 odborných knih o energii a přírodních jevech.


Zveme Vás na přednášky profesora Helmuta Tributsche, významného vědce, který se zabýval výzkumem konverze sluneční energie, autora 400 vědeckých publikací a 10 odborných knih o energii a přírodních jevech.

Bio-mimetics in energy systems: an overview

13. 6. 2018 ve 14.00 hodin

 

Sap flow in trees as a dynamic self-organization phenomenon

14. 6. 2018 ve 14.00 hodin

 

Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU

Zemědělská 3, Brno – Černá Pole

posluchárna B35 (4. patro)