Mendelova univerzita v Brně pořadatelem mezinárodní vědecké konference o divokém praseti

23. 8. 2018 -

„International Symposium on Wild Boar and Other Suids“ je název mezinárodní vědecké konference, která se koná každé dva roky v různých státech Evropy. Ústředním tématem tohoto vědeckého setkání je prase divoké, jako významný živočišný druh, jehož výskyt a životní projevy jsou nezanedbatelné a rezonující napříč všemi kontinenty planety. Pořádáním letošního, již 12. ročníku konference byla pověřena právě Mendelova univerzita v Brně a její zaměstnanci z Lesnické a dřevařské fakulty, Ústavu ochrany lesů a myslivosti. Konference se uskuteční 4-7. září 2018.


Při výběru místa konání konference jsme byli nuceni zohlednit leteckou a bezproblémovou silniční dopravu vědců z jiných kontinentů a zemí západní Evropy, proto jsme hledali v prostředí Středních Čech. Od začátku jsme také plánovali uskutečnit celodenní exkurzi do moderního oborního chovu s divokými prasaty v blízkosti Jičína, jehož vlastníkem je organizační partner konference, STEELPARK, s.r.o. Na základě těchto podmínek jsme se rozhodli konferenci uskutečnit v Lázních Bělohrad.“ říká Jiří Kamler, předseda organizačního výboru konference. Právě on a jeho kolegové z oddělení myslivosti, kteří se zabývají managementem, reprodukcí a zdravotním stavem divokého prasete v ČR, požádali stálý vědecký výbor konference o pořádání dalšího ročníku tohoto poměrně úzce vědecky zaměřeného leč prestižního setkání. A výbor jejich žádosti vyhověl!

Konference se bude konat od 4. do7. září 2018v hotelu Tree of Life v Lázních Bělohrad a naplánovány jsou 3 dny odborných přednášek a jeden exkurzní den. „V tuto chvíli máme registrováno na 120 zahraničních vědců, včetně zástupců ze Severní a Jižní Ameriky, Asie, Afriky i Austrálie.“ upřesňuje Jiří Kamler. „V rámci stálých odborných sekcí, jsme letos s ohledem na množství referátů zaměřených na Africký mor prasat museli vyčlenit i sekci, která se bude zabývat čistě a jen touto problematikou. Pro státy střední a západní Evropy tato pomalu se blížící choroba představuje významné ohrožení populací divokých prasat ale hlavně riziko pro profesionální hospodářské velkochovy prasat, které jsou významnou složkou živočišné produkce mnoha států. My navíc můžeme široce hovořit o našich zkušenostech se zvládáním AMP v rámci rok starého ohniska nákazy na Zlínsku. Aktivní účast nám přislíbili zástupci z Ministerstva zemědělství, Státní veterinární správy i Státního veterinárního ústavu v Jihlavě.

Na konferenci zazní 53 odborných referátů a vystaveno bude na 29 posterů. Dle pořadatelů je každý ročník charakteristický určitým nosným tématem, podle toho, co právě rezonuje společností. „Zaznělo a stále zaznívá mnoho referátů na téma vysokých stavů divokých prasat, metod odhadu jejich početnosti, zjišťování rozsahu škod na rostlinné produkci, působení divokých prasat v chráněných územích či výskyt prasat v prostředí lidských sídel apod. Některá témata zazní jen jednou a o jiných se zase mluví v rámci každého ročníku, již bezmála čtvrt století, což je doba, po kterou se s kolegy pravidelně setkáváme. Letošnímu ročníku bude jednoznačně dominovat právě zdravotní problematika volně žijících populací prasat.“ říká Jiří Kamler.

Letošní ročník bude poněkud delší, protože se hned druhý den uskuteční exkurze do soukromé obory. Připravený bude celodenní program, v rámci kterého se účastníci konference zapojí do improvizovaného precizně zorganizovaného společného lovu na divoká prasata, vyzkouší si počítání prasat v rámci naháňky, zhlédnou ukázku práce profesionální lovecké smečky vybavenou moderní výstrojí a GPS lokátory, uvidí postup veterinárních a bezpečnostních složek při nálezu prasete potenciálně infikovaného morem prasat, vyzkouší si střelbu na velkou vzdálenost či pohybující se terče apod. Pro zájemce je ještě připravena myslivecky pojatá postkonferenční exkurze na jižní Moravu, kde navštíví bažantnici a oborní chovy Lesního závodu Židlochovice, Školní lesní podnik ML Křtiny, honitbu s krajinnými prvky na podporu chovů drobné zvěře či moderní intenzivní chov jelení zvěře v oboře Obelisk.

Akce se koná pod záštitou Danuše Nerudové, rektorky Mendelovy univerzity v Brně, Libora Jankovského, děkana Lesnické a dřevařské fakulty, a Miroslava Tomana, ministra zemědělství. Partnery konference jsou VENATOR, společnost pro zvěř a krajinu, Ministerstvo zemědělství ČR, Lesy ČR, Vojenské lesy a statky, MYSLIVECKÁ NADACE Prof. Josefa Hromase, Jihomoravský kraj, Královéhradecký kraj, Rodinné vinařství Štěpánek a Pivovar Litovel.

Více informací se dozvíte na: odkaz.

 

 

Bližší informace: Ing. Jakub Drimaj, tel. 774 683 672, ústav ochrany lesů a myslivosti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, jakub.drimaj@mendelu.cz