LDF uspořádala mezinárodní konferenci o divokém praseti

11. 9. 2018 -

Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU, resp. pracovníci Ústavu ochrany lesů a myslivosti v čele s doc. Jiřím Kamlerem, uspořádali 4.- 7. září 2018 mezinárodní vědeckou konferenci s názvem „12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids“. 


Konference se konala v Lázních Bělohrad a zaznělo na ní více než 52 referátů a vystaveno bylo na 28 odborných plakátů. Středobodem tohoto setkání bylo prase divoké a vše, co s ním souvisí. Hovořilo se o managementu s tímto druhem, škodách, biologii, genetice, prostorovém chování apod., avšak tématem číslo jedna byl Africký mor prasat a jeho postup Evropou. V rámci programu se také uskutečnila odborná exkurze do Obory Tuř, která je v majetku firmy STEELPARK s.r.o., a kde byl ve spolupráci s SVS připraven program zaměřený na chov zvěře v oborách, volných honitbách, organizaci společného lovu, výcvik loveckých psů, myslivecké zvyky a tradice, ale i ukázky praktických postupů při zvládání AMP v ohnisku nákazy na Zlínsku. Postexkurze cílila na Jižní Moravu do obory Soutok a bažantnice Knížecí les, které spravuje LZ Židlochovice. Pořadatelé nevynechali ani unikátní Oboru Obelisk nedaleko Lednice, kde hosté obdivovali krajinné úpravy směřující k navrácení vody půdě a ztraceného domova řadě rostlinám a živočichům. Celkem bylo na konferenci registrováno 114 účastníků z 25 zemí světa a téměř všech kontinentů planety. Akce se uskutečnila pod záštitou Danuše Nerudové, rektorky Mendelovy univerzity v Brně, Libora Jankovského, děkana Lesnické a dřevařské fakulty, a Miroslava Tomana, ministra zemědělství ČR. Partnery konference byly tyto organizace: STEELPARK s.r.o., VENATOR, společnost pro zvěř a krajinu, Ministerstvo zemědělství ČR, Lesy ČR, Vojenské lesy a statky, MYSLIVECKÁ NADACE Prof. Josefa Hromase, Jihomoravský kraj, Královéhradecký kraj, Rodinné vinařství Štěpánek, Pivovar Litovel a mediálním partnerem akce byl časopis Svět myslivosti. Těmto všem patří náš velký dík!