Vědecko-výzkumné úspěchy

LDF pomáhá zlepšovat akustické vlastnosti klavírů Petrof (2018)

Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Agenturou pro podnikání a inovace vyhlásili v minulém týdnu nejlepší podnikatelské projekty roku 2018 podpořené z OP PIK. V kategorii Výzkum a vývoj pro inovace získala první místo společnost Petrof, která na projektu spolupracovala v rámci zlepšování akustických vlastností s Ústavem nauky o dřevě LDF. Výstupem projektu jsou hned 4 inovované modely klavírů a pianin. Své produkty Petrof vyváží do 65 zemí světa a v současné době je největším výrobcem klavírů v Evropě. Až 80 % výrobních operací zde tvoří ruční práce. Dřevo i další materiály mají zásadní podíl na vzhledu nástroje a výsledném tónu, jejich výběru je proto věnována mimořádná pozornost. Právě v tomto směru a také v otázce zlepšování vlastností zvoleného dřeva při výrobě hudebních nástrojů umí odborníci LDF nabídnout svou odbornost a přispět k inovativním řešením.

 

Vědci LDF datovali nejstarší dřevěnou konstrukci v Evropě (2018)

Archeologové objevili na Chrudimsku neolitickou studnu, jejíž stáří vědci Ústavu nauka o dřevě LDF vyhodnotili na 7000 let. Aktuálně jde o nejstarší dendrochronologicky datovanou archeologickou konstrukci v Evropě.

 

Zelená stavba budoucnosti vzniká ve spolupráci s vědci LDF (2018)

Horko a sucho začíná pro nás být vážným nebezpečím a běžné halové objekty, opláštěné standardními materiály, působí jako radiátory. Proto byl ve slavkovské společnosti LIKO-S vytvořen projekt výrobní haly LIKO-Vo, která je světovým unikátem. Do výroby je zapojena také Mendelova univerzta v Brně.

 

Vědci zmapovali milíře na Křivoklátsku (2018)

Vědci z Ústavu hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky LDF v Brně zmapovali výskyt zhruba tisícovky milířů, které dokládají výrobu dřevěného uhlí na dnešním Křivoklátsku. Stopy po milířích starých 50 let i několik století jsou dodnes v terénu patrné. Zbyly po nich převážně kruhové plochy o průměru pět až deset metrů s terénem precizně upraveným do roviny. Kromě toho vědci identifikovali kilometry starých cest a chodníků, které sloužily pro přibližování dříví i odvoz dřevěného uhlí. Tyto historických prvky krajiny byly lokalizovány pomocí Digitálního modelu reliéfu 5. generace.

 

Designéři MENDELU kralovali prestižní soutěži (2018)

Třetinu všech ocenění získali dnes studenti Mendelovy univerzity v Brně na prestižním 14. ročníku soutěže designérů Cena prof. Jindřicha Halabaly. Soutěž představuje tvorbu studentů oboru designu a nábytku a interiérů.  Z celkového počtu 27 ocenění si jich odváží deset za osm různých prací. V kategorii Design nábytku u závěrečných prací vyhrála Chenille sofa studentky Mendelovy univerzity v Brně Lucie Černochové. Ve stejné kategorii získala ocenění za stůl Memo i Dominika Sirná. Speciální cenu Primátora města Brna získala stolní lampa další studentky Mendelovy univerzity v Brně Veroniky Polehlové. Celkem porota odborníků vybírala z 244 prací ze 14 univerzit sedmi států a ze sedmi středních škol.  

 

Tairon – reaktivní mořidlo na dřevo, jehož technologie vznikla na půdě Ústavu nauky o dřevě LDF (2018)

Nově vzniklé reaktivní mořidlo je vodným (koloidním) roztokem nanočástic oxidů železa. Velkou předností této technologie je dosažení široké škály barevných odstínů pomocí různých koncentrací roztoku. Další předností mořidla je jeho nízká toxicita pro živé organizmy a šetrnost k životnímu prostředí. Také výroba je velice rychlá a jednoduchá bez nutnosti vysokých energetických vstupů. Technologie získala patentovou ochranu v roce 2016. Během následujícího roku byla již podepsána smlouva o obchodní spolupráci s komerčním partnerem.

moridlo

 

Naši studenti posbírali ceny Mobitexu (2018)

Dvě hlavní ceny a pět dalších ocenění převzali studenti Mendelovy univerzity v Brně na veletrhu Mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového designu ocenění GRAND PRIX MOBITEX, sekce STUDENT.  Posbírali celkem sedm cen z deseti, kterými veletrh každoročně odměňuje studentskou soutěžní přehlídku. Do studentské sekce GRAND PRIX MOBITEX bylo za Ústav nábytku, designu a bydlení Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně přihlášeno celkem 45 studentských prací, které zde byly prezentovány formou funkčních nábytkových prototypů.

mobitex

 

Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora

Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora (CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000453) zahájilo svou činnost 1. prosince 2016 na Mendelově univerzitě v Brně. Centrum je financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR), která je zaměřena na dosažení špičkové úrovně českého výzkumu v mezinárodním měřítku, zlepšení spolupráce ve výzkumu a zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro přípravu budoucích výzkumníků. Tým povede Dr. Thomas Jung, přední světový odborník ve fytopatologii, který je autorem více než 45 impaktovaných publikací. Výstupy projektu poskytnou informace o dopadu působení patogenní houby Phytophthora na fyziologii stromu, genetiku, ekosystémové souvislosti na excelentní úrovni. Cílem projektu je také zvýšení efektivnosti získávání finančních prostředků na vědu a výzkum výraznějším zapojením se do mezinárodních projektů ve VaVaI v rámci stávajících programů EU a modernizace infrastruktury.

http://www.phytophthora.org/

 

Metodiky:

Jiří Kamler a kol., 2019: Metodika prevence škod působených zvěří na polních plodinách (metodika + osvědčení)

 

Udělené patenty (aktivní):

Patent 306249   Způsob ošetření a barvení dřeva obsahujícího třísloviny

Patent 306735   Zařízení pro měření příčného rozsahu hniloby kmenů, stromů a způsobu provádění tohoto měření

Patent 305267   Zařízení na výrobu desek na bázi dřeva s vylepšeným hustotním profilem

Patent 307273   Aglomerovaný materiál na bázi dřeva s obsahem polymerních částic

 

 

 

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU