Interní grantová agentura (IGA)

je odborný orgán univerzity, který se podílí na formování její výzkumné politiky, podporuje především zapojení studentů do vědy a výzkumu a finančně podporuje rozvoj vědy a výzkumu a propagaci jejich výsledků udělením interních grantů v rámci grantové soutěže. Od roku 2008 je organizace soutěže Interní grantové agentury v kompetenci jednotlivých fakult univerzity. Rada Interní grantové agentury LDF každoročně pořádá studentskou konferenci:

SilvaNet-Woodnet.

 

Rada IGA

 

Kontaktní osoba Dagmar Harazimová

Dokumenty pro rok 2021

Zápisy ze zasedání Rady IGA

Dokumenty pro rok 2020

Dokumenty pro rok 2019

Dokumenty pro rok 2018

Dokumenty pro rok 2017

Dokumenty pro rok 2016

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU