Praktické informace, dokumenty, odkazy

 

 kolegia2021

Obecné

Registrace projektového newsletteru OPTČ 

Newsletter s  informacemi o plánovaných i vyhlášených výzvách atd.

Anlupa

Vyhledávač výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Prezentace semináře Projektové kanceláře  (5. 3. 2019)

Prezentace semináře Projektové kanceláře k programům TAČR  (20. 5. 2019)

Prezentace semináře TAČR "Jak napsat konkurenceschopný projekt do TAČRu?" (18. 6. 2019) - na webu Podpora projektových skupin 

Prezentace semináře JIC "Možnosti státní podpory v (mezi)národním kontexu" (2. 10. 2019)

Prezentace semináře Projektové kanceláře k programu TAČR Zéta (25. 9. 2019)

Prezentace Projektové kanceláře k programu TAČR Prostředí pro život(14. 5. 2020)

Prezentace  Projektové kanceláře k programu NAZV Země (14. 5. 2020)

Prezentace semináře Projektové kanceláře srovnávající soutěže TAČR PpŽ a NAZV Země (26. 5. 2020)

Před podáním projektu

Projektový záměr (Project proposal)

Online formulář pro podání návrhu projektu k projednání na kolegiu děkana. Formulář je také možné využít pro informování projektové kanceláře o záměru připravit projekt do nespecifikované výzvy.

Průvodní list projektu

Formulář obsahující základní informace o projektu. Vyplnění tohoto formuláře je předpokladem pro podání projektu na Mendelu.

Vzory projektových smluv.

 

 

 

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU