Už 100 let pečujeme o Vaše prostředí

Vysoká škola zemědělská v Brně byla založena 24. července 1919. Jedním z prvních dvou odborů byl odbor lesnický. Z samotnému zahájení studia došlo v říjnu 1920.  Propojením pedagogiky a výzkumu dosáhla škola již v počátcích významných výsledků. Česká lesnická věda byla povznesena na mezinárodní úroveň, přičemž neztratila své poslání: sloužit lesnické praxi.

Dnešní Lesnická a dřevařská fakulta má 13 ústavů, které zahrnují nejen oblast lesnictví, ale také dřevařství, dřevostaveb, krajinářství, výroby nábytku a jeho designu.

Je za námi století úsilí a lidských příběhů. Oslavte je s námi!

 

 

100 let LDF - 100 odběrů krve

1. 5. 2019 - 30. 6. 2019

Studenti LDF se rozhodli obdarovat svoji fakultu ke 100 narozeninám velmi neobvyklým ale o to potřebnějším skutkem. Za každý rok existence fakulty uskuteční jeden odběr krve pro Fakultní nemocnicí Brno. Akce vznikla pod křídly Spolku posluchačů a záštitou děkana LDF. Momentálně je ve fázi hledání dobrovolníků - dárců.


Jarní vytrubování ke 100 letům

1. 5. 2019 - 31. 5. 2019

Jarní vytrubování tentokrát speciálně k 100. výročí oboru lesnického na MENDELU v Brně bude opět pořádané pro širokou veřejnost v arboretu univerzity, při nepřízni počasí pak v univerzitní aule. 


Jubilejní exkurze na ŠLP Křtiny ve šlépějích jubilejních exkurzí 1929 a 1979

16. 5. 2019 - 15. 6. 2019

Účastníci akce budou mít jedinečnou příležitost zhodnotit vývoj lesních porostů na ŠLP Křtiny po téměř 90 letech.


Konference Význam historie pro stav lesů a lesnictví

23. 5. 2019 - 25. 5. 2019

Na konferenci Význam historie pro stav lesů a lesnictví se bude diskutovat význam historie pro lesnictví a stav lesů. 


Land Art - 100 let

5. 6. 2019 - 19. 6. 2019

14. ročník prací studentů Ústavu nábytku, designu a bydlení. Vernisář výstavy je naplánována na 5. června, objekty budou k vidění v rámci výstav od 6. do 19. června 2019.


Výstava dřevěných modelů studentů LDF

24. 6. 2019 - 24. 8. 2019

Výstava dřevěných modelů umístěných v nasvícených vitrínách studentů studijních programů Stavby na bázi dřeva, Dřevařství a Design interiéru bude umístěna v kampusu MENDELU v Brně před budovou T. 


Konference Ekonomická životaschopnost lesnicko-dřevařského sektoru v novodobých podmínkách

27. 6. 2019 - 28. 6. 2019

Cílem konference je prezentace a diskuze nejnovějších vědeckých poznatků týkajících se ekonomické a finanční situace podniků a organizací v rámci lesnicko-dřevařského sektoru.


Výstava květinových vazeb a designu nábytku (Lednice)

1. 7. 2019 - 31. 8. 2019

Výstava studentského designu nábytku vyučovaného na Mendelově univerzitě v Brně, bude široké veřejnosti představena v Zámeckých konírnách v Lednici u příležitosti 100 výročí vzniku Mendelovy univerzity. 


Konference Silviculture in Central Europe / Close to Nature

3. 9. 2019 - 5. 9. 2019

Mezinárodní vědecké konference na téma Lesnictví v Evropě. Během konference se představí mnoho zahraničních expertů především na téma přírodě blízkého lesnictví.


Konference Dragon trees

5. 9. 2019 - 8. 9. 2019

Dragon trees je první konferencí zaměřenou na Dragon trees svého druhu.


Konference EuroDendro

9. 9. 2019 - 13. 9. 2019

Mezinárodní konference EuroDendro 2019 je pravidelná mezinárodní konference o dendrochronologii a místech setkání vědecké komunity stromů.


Konference Fortechenvi 2019

9. 9. 2019 - 12. 9. 2019

Mezinárodní vědecká konference Fortechenvi 2019 bude zaměřena na oblast lesní techniky a technologií, těžbu dřeva, přepravu a regeneraci lesů s důrazem na současné potřeby lesního managementu. 


Extra dny otevřených dveří LDF

1. 10. 2019 - 2. 10. 2019

V rámci Extra dnů otevřených dveří bude fakulta LDF otevřena široké veřejnosti, která tak bude mít příležitost prohlédnout si prostory téměř 100 let staré budovy.


Super vědecká rada - ukončení oslav - Křest knihy 100 let LDF

3. 10. 2019

Slavnostní vědecká rada aneb ceremoniál udělování pamětních medailí a čestných uznání za rozvoj fakulty, rozvoj oborů a rozvoj spolupráce proběhne jako slavnostní ukončení a vyvrcholení oslav 100 let LDF. Bude následován společenskou akcí, na níž bude pokřtěna kniha ke 100 letům Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně. 


Konference Nové poznatky v introdukci dřevin

7. 11. 2019 - 8. 11. 2019

Cílem konference je vytvořit vhodný rámec pro pracovní setkání zaměřené na introdukci dřevin. Z technických důvodů byl termín konference přeložen na listopad 2019.