Už 100 let pečujeme o Vaše prostředí

Vysoká škola zemědělská v Brně byla založena 24. července 1919. Jedním z prvních dvou odborů byl odbor lesnický. Z samotnému zahájení studia došlo v říjnu 1920.  Propojením pedagogiky a výzkumu dosáhla škola již v počátcích významných výsledků. Česká lesnická věda byla povznesena na mezinárodní úroveň, přičemž neztratila své poslání: sloužit lesnické praxi.

Dnešní Lesnická a dřevařská fakulta má 13 ústavů, které zahrnují nejen oblast lesnictví, ale také dřevařství, dřevostaveb, krajinářství, výroby nábytku a jeho designu.

Je za námi století úsilí a lidských příběhů. Oslavte je s námi!

 

 

Výstava květinových vazeb a designu nábytku (Lednice)

1. 7. 2019 - 31. 8. 2019

Výstava studentského designu nábytku vyučovaného na Mendelově univerzitě v Brně, bude široké veřejnosti představena v Zámeckých konírnách v Lednici u příležitosti 100 výročí vzniku Mendelovy univerzity. 


Dožínky století

1. 9. 2019

Lesnická a dřevařská fakulta a Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně se budou podílet na Jihomoravských dožínkách 2019.


Konference Silviculture in Central Europe / Close to Nature

3. 9. 2019 - 5. 9. 2019

Mezinárodní vědecké konference na téma Lesnictví v Evropě. Během konference se představí mnoho zahraničních expertů především na téma přírodě blízkého lesnictví.


Konference Dragon trees

5. 9. 2019 - 8. 9. 2019

Dragon trees je první konferencí zaměřenou na Dragon trees svého druhu.


Konference EuroDendro

9. 9. 2019 - 13. 9. 2019

Mezinárodní konference EuroDendro 2019 je pravidelná mezinárodní konference o dendrochronologii a místech setkání vědecké komunity stromů.


Konference Fortechenvi 2019

9. 9. 2019 - 12. 9. 2019

Mezinárodní vědecká konference Fortechenvi 2019 bude zaměřena na oblast lesní techniky a technologií, těžbu dřeva, přepravu a regeneraci lesů s důrazem na současné potřeby lesního managementu. 


Konference a exkurze "Význam historie pro lesnictví s ohlédnutím za 100 léty lesnického vzdělávání v Brně"

18. 9. 2019 - 19. 9. 2019

Na konferenci Význam historie pro stav lesů a lesnictví se bude diskutovat význam historie pro lesnictví a stav lesů. Příspěvky na konferenci budou zaměřeny na historii lesnických majetků, informace o významných lesnických osobnostech, zhodnocení historického vývoje lesnických disciplín, zhodnocení lesnických historických milníků, význam lesnických historických událostí, apod. Součástí konference je i terénní exkurze po významných lokalitách na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny.


Jubilejní exkurze na ŠLP Křtiny ve šlépějích jubilejních exkurzí 1929 a 1979

19. 9. 2019

Účastníci akce budou mít jedinečnou příležitost zhodnotit vývoj lesních porostů na ŠLP Křtiny po téměř 90 letech. Exkurze je součástí konference "Význam historie pro lesnictví s ohlédnutím za 100 léty lesnického vzdělávání v Brně", která se uskuteční 18. 9. 2019 na zámku Křtiny. 


Extra dny otevřených dveří LDF

1. 10. 2019 - 2. 10. 2019

V rámci Extra dnů otevřených dveří bude fakulta LDF otevřena široké veřejnosti, která tak bude mít příležitost prohlédnout si prostory téměř 100 let staré budovy.


Super vědecká rada - ukončení oslav - Křest knihy 100 let LDF

10. 10. 2019

Slavnostní vědecká rada aneb ceremoniál udělování pamětních medailí a čestných uznání za rozvoj fakulty, rozvoj oborů a rozvoj spolupráce proběhne jako slavnostní ukončení a vyvrcholení oslav 100 let LDF. Bude následován společenskou akcí, na níž bude pokřtěna kniha ke 100 letům Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně. 


Konference Nové poznatky v introdukci dřevin

7. 11. 2019 - 8. 11. 2019

Cílem konference je vytvořit vhodný rámec pro pracovní setkání zaměřené na introdukci dřevin. Z technických důvodů byl termín konference přeložen na listopad 2019.