SilvaNet-WoodNet

studentská vědecká konference každoročně pořádaná Radou Interní grantové agentury LDF MENDELU.

Kontaktní osoba Dagmar Harazimová

Dokumenty pro rok 2020

 

Dokumenty pro rok 2019

 

Dokumenty pro rok 2018

 

Dokumenty pro rok 2017

 

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU