Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny se připravuje na klimatickou změnu

25. 10. 2018 -

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny obhospodařující lesy ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně připravuje lesní porosty na klimatické změny. Dnes to zveřejnila ve své tiskové zprávě Mendelova univerzita v Brně. 


V obnově lesa uplatňuje ŠLP dlouhodobě ve velké míře listnáče a jedli. Na jaře letošního roku bylo v univerzitních lesích vysázeno 270 000 kusů sazenic. Lesníci se ale letos museli vyrovnat s nepříznivými klimatickými podmínkami, zejména suchem. Přibližně polovina sazenic uhynula a bude nutné je nahradit novými, částečně ještě letos. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejenže uhynula téměř polovina sazenic, ale nemalé škody jsou i na starších stromech a porostech, které jsou suchem oslabeny a snadněji pak podléhají houbovým chorobám a hmyzu. 

Opatření, která by měla pomoci vyrovnat se s klimatickými změnami uvedl zástupce ředitele Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Pavel Čacký. Podíl listnatých stromů a jedle při výsadbě dosahuje třičtvrtiny celkové výsadby a navíc je cíleně podporována přirozená obnova ze semen mateřských jedinců. Lesníci staré porosty obnovují převážně pod ochranou mateřských stromů, což zajistí vhodnější podmínky růstu. Lesy jsou věkově a prostorově různorodé a zadržení vody v krajině je podporováno budováním retenčních nádrží. 

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně, účelovým zařízením především její Lesnické a dřevařské fakulty. Lesní pozemky MENDELU mají rozlohu 10 205 ha a vytváří souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj moravské metropole až k městu Blansku. Lesy se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 574 metrů a vyznačují se značnou pestrostí přírodních podmínek, která předurčila zřízení výukového pracoviště univerzity. Aktuálně převažují listnaté stromy se zastoupením kolem 62 procent a jejich podíl v posledních letech roste.