Studentská konference SilvaNet-WoodNet se blíží

27. 10. 2018 -

Studentská konference pořádaná radou IGA LDF MENDELU v Brně SilvaNet-WoodNet 2018 je letos otevřená i pro bakalářské a inženýrské práce. Studenti doktorských studijních programů mají účast povinnou, pokud jejich projekty obdrželi finanční dotaci od Interní grantové agentury LDF. Přijďte si se svými kolegy a přáteli vyměnit vědecké poznatky, navázejte spolupráce na další zajímavé projekty a získejte důležitou zpětnou vazbu od těch nejzkušenějších. 


Konference se koná 28. 11. 2018 v učebnách B21, B32 a zasedací místnosti dle tématu prezentované práce. Posterová sekce bude přístupná od 26. 11. do 30. 11. 2018. 

Registrace účastníků je otevřena do 31. 10. 2018 na emailové adrese: iga.ldf@mendelu.cz. Maximální délka prezentace Vašeho projektu je 12 minut. Jednacím jazykem je angličtina. Výstupem konference bude sborník abstraktů jednotlivých prezentací.

Více informací najdete zde.