Vědci LDF zkoumají "sběrače rosy" v Mongolsku

14. 11. 2018 -

Studenti a vědci z Lesnické a dřevařské fakulty zkoumají unikátní modřínové pralesy v Mongolsku. Skupiny modřínů jsou schopné přežít v suchém prostředí, bez zjevného přísunu vody, jen díky rose. Výsledky výzkumu mohou pomoci zastavit postup pouště Gobi do lesnaté oblasti na severu Mongolska.


Zájem výzkumných pracovníků Ústavu geologie a pedologie LDF vzbudily před časem skupinky modřínů rostoucí v Mongolsku na suché stepi, daleko od přirozeného prostředí lesa. V polopouštních podmínkách je minimum dešťových srážek a dostupnost vody hlavním faktorem, který ovlivňuje rozmístění lesa v krajině. "Jelikož podzemní voda z tajícího permafrostu, hlavní zdroj vody pro zdejší lesy, není na rozlehlých stepích dostupná, začali jsme pracovat s hypotézou, že hlavním zdrojem vody umožňujícím modřínům růst na stanovištích tvořených prakticky jen surovou horninou, je rosa", vysvětluje Ing. David Juřička z Ústavu geologie a pedologie Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

K potvrzení hypotézy bylo potřeba na okolní stepi i do samotných odvalů nainstalovat teplotní čidla. Teplotní rozdíly, které mezi dnem a nocí činí i více než 30 °C, ve spojení se specifickým zrnitostním složením odvalu způsobují, že nad ránem dochází k jeho výraznému ochlazení. Odvaly se po východu slunce zahřívají pomaleji než vzduch a proto na svém povrchu umožňují kondenzaci vzdušné vlhkosti. Tyto tzv. „dew collectors“, neboli sběrače rosy, už pomáhají se získáváním pitné i užitkové vody v severní Africe i dalších suchých oblastech světa. Mohly by tak být součástí opatření k zastavení postupu pouště Gobi do lesnatého srdce severu Mongolska.