K mezinárodnímu GIS day se tradičně připojila LDF

14. 11. 2018 -

Od roku 1999 se více než 10 tisíc organizací zapojilo v rámci GIS Day do hostování nejrůznějších akcí a událostí. Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky LDF uspořádal 14. listopadu 2018 GIS DAY určený pro zájemce o geoinformační technologie již tradičně přímo v areálu MENDELU. 


V rámci programu bylo možno navštívit laboratoř GIS, laboratoř virtuální reality, obdivovat leteckou přehlídku bezpilotních přístrojů, vyzkoušet si laserové skenování či geolokační hru a mnoho dalšího.

Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky LDF zajišťuje výuku garantovaných předmětů vždy v kooperaci s praxí. Ústav má akreditovány dva doktorské studijní programy: Aplikovaná geoinformatika a Hospodářská úprava lesa a je široce otevřen zájemcům o tyto studijní programy. Témata disertačních prací nabízená Ústavem jsou k nahlédnutí zde.