Vědci LDF zkoumají Pando - největší organismus na světě

27. 11. 2018 -

Vědci z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF zkoumají největší a nejtěžší živý organismus na světě. Je jím Pando, klon topolu osikovitého, který roste v americkém státě Utah. Pro běžného pozorovatele vypadá Pando jako obyčejný les. Každý strom však sdílí společný kořenový systém a je geneticky identickým klonem okolních stromů. Takto prakticky jedna rostlina tvoří celý rozsáhlý lesní komplex, jehož váhu odborníci odhadují na 6000 tun. Roste na západě USA v rezervaci Fishlake National Forest. Les Pando zaujímá plochu 43 hektarů a zahrnuje více než 47 000 kořeny vzájemně propojených kmenů. Jeho rozloha se ale snižuje, příčinou chřadnutí je především pastva dobytka, nedostatečná regulace jelenů a nevhodné zásahy ze strany člověka.


O stáří klonu se odborníci dohadují a mnohdy se ani řádově neshodnou. Podle některých může mít několik set let, podle jiných i 80 000 let.

„Zajímá nás, jak dlouho se klon vyvíjí bez přimíšení dalších dřevin, které se obvykle vyskytují na podobných stanovištích. Řešíme také, jestli předcházelo jeho současnému rozšíření bezlesí nebo les a jaké případně měla zájmová oblast druhové složení stromů.“

(Jan Šebesta, LDF MENDELU)

Vědci se spoléhají na metodu pedoantrakologie. Pomocí ní lze získat představu o historickém druhovém složení lesa na stanovišti současného klonu s časovým údajem získaným radiokarbonovým datováním uhlíků pocházejících ze zbytků dávných požárů získaných z půdy. „Znalost historie, rozšíření a ekologie klonu Pando by mohla napomoci k efektivní ochraně a obnově tohoto unikátního organismu. V poslední době se na stránky nejvýznačnějších světových, ale i českých médií dostala zpráva o chřadnutí klonu, který se bohužel už nezšiřuje a není schopen se efektivně obnovovat. Jeho rozloha a počty kmenů se stále zmenšují, v poslední době ovšem zvýšenou rychlostí. Příčinou chřadnutí je především pastva dobytka, nedostatečná regulace jelenů a nevhodné zásahy ze strany člověka,“ uvedl Šebesta, který aktuálně působí na Utah State University v týmu Paula Rogerse, který je ředitelem nadace Western Aspen Alliance a ekologií topolu osikovitého a klonem Pando se zabývá řadu let. V loňském roce působil a přednášel i na Mendelově univerzitě jako expert Fulbrightovy nadace.

 


Kontakt pro bližší informace: Ing. Jan Šebesta, Ph.D., tel.: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF Mendelu, mail: jan.sebesta@mendelu.cz

Článek k tématu od Paula Rogerse: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0203619