Studentská konference SilvaNet-WoodNet na LDF

29. 11. 2018 -

Studentská konference pořádaná radou IGA LDF MENDELU v Brně SilvaNet-WoodNet 2018 včera tj. 28. 11. 2018 představila přehlídku 52 především doktorandských prací. Posterová sekce je volně přístupná do 30. 11. 2018 na chodbě Ústavu techniky ve 3. NP LDF. Sborník z konference je ke stažení zde.


Konference probíhala ve třech sekcích zároveň. V každé sekci byly práce hodnoceny odbornou porotou a na závěr každé prezentace proběhla diskuze na dané téma. 

Nejlepší prezentace jednotlivých sekcí byly:

1. sekce: Ochrana lesů a myslivosti, fytologie a ekologie

  • Ing. Jan Holík
  • Ing. Marie Matoušková
  • Ing. Jiří Volánek

2. sekce: Tvorba a ochrana krajiny, ekonomika a management, pěstění lesa a aplik. geoinformatika

  • Ing. Andrea Procházková
  • Ing. Marie Balková
  • RNDr. Lucie Kubalíková, Ph.D.

3. sekce: Technické sekce dřevařské

  • Ing. Pavlína Suchomelová
  • Ing. Radan Panáček
  • Bc. Mgr. Pavla Tvrzníková

Konference byla letos otevřená i pro bakalářské a diplomové práce. Studenti doktorských studijních programů mají účast povinnou, pokud jejich projekty obdrželi finanční dotaci od Interní grantové agentury LDF. Jednacím jazykem konference byla letos již tradičně angličtina.