LDF přispívá ke zkvalitnění výuky v Kambodži

30. 11. 2018 -

Už druhý rok pomáhá LDF v Kambodži zavést do vzdělávacího plánu Royal University of Agriculture praktická cvičení v lese. Kromě vědců Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie působí na místě také 4 studenti pracující na svých bakalářských pracích. Navíc má i studentka z Kambodže možnost studovat přímo na LDF.


Royal University of Agriculture (RUA) je univerzita svým zaměřením velmi blízká Mendelově univerzitě v Brně. Cílem tohoto projektu je prohloubení spolupráce mezi Faculty of Forestry and Environment RUA a Lesnickou a dřevařskou fakultou MENDELU, předání know-how českých expertů a zahájení vědecké spolupráce, která umožní budoucí společnou publikační činnost. Projekt je zaměřen na zavedení praktického vzdělávání v terénu formou blokové výuky, které je pro studenty lesnických oborů zásadní a na RUA se neprovádí. Vyučujícím z RUA jsou předávány ověřené výukové plány a postupy a je s nimi rozvíjena společná výzkumná činnost s novými technologiemi využívanými v ČR.

Kontaktmí osoby: Ing. Hana Habrová, Ph.D., prof. Dr. Ing. Petr Maděra 

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU