Technologie a management zpracování dřeva

Studijní program: Technologie a management zpracování dřeva
Doba studia: 3 roky
Forma: prezenční, kombinovaná
Vyučovací jazyk: čeština
Kritéria pro přijetí: průměrný prospěch na SŠ za poslední 3,5 roku
Počty přijímaných studentů:  60/30 (prez./komb.)
Navazující studijní programy: Technologie a management zpracování dřeva
Stavby na bázi dřeva
 

Proč si vybrat SP Technologie a management zpracování dřeva:

 • dřevo je materiálem budoucnosti,
 • v průběhu studia se budeš připravovat ve špičkových laboratořích, zkušebnách a dílnách,
 • v rámci exkurzí navštívíš zajímavé firmy,
 • načerpáš teorii i praxi pro odbornou technickou činnost v podnicích orientovaných na zpracování trvale obnovitelné suroviny – dřeva,
 • nezaskočí tě proces Průmyslu 4.0.

 

Předměty v prezenční formě
 

Naučíš se:

 • technologie základního zpracování dřeva,
 • navrhovat výrobky,
 • výrobní procesy, jejich managment a uplatnění produktů v procesu spotřeby a bydlení,
 • chápat problematiku mezioborově a nové poznatky aplikovat,
 • založit a řídit dřevařskou firmu.

Uplatníš se jako:

 • samostatný dřevařský technik: manažer provozu, technolog, konstruktér, kontrolor jakosti, papírenský technik,
 • mistr odborného výcviku,
 • technický pracovník ve výzkumu,
 • technický pracovník zkušeben.

Po absolvování bakalářského SP Technologie a management zpracování dřeva si můžeš podat přihlášku na navazující magisterské SP Technologie a management zpracování dřeva a Stavby na bázi dřeva.

Technologie a management zpracování dřeva – Dominik Hess

Dominik Hess – ambasador studijního programu Technologie a managment zpracování dřeva

Jmenuji se Dominik Hess, své působení na LDF MENDELU jsem zahájil už v roce 2011 a dosud trvá. Původně jsem se věnoval oboru Stavby na bázi dřeva, nyní se v rámci doktorského studia zaměřuji na technologii zpracování dřeva a jeho využití kolem nás. Na mém studiu mě baví možnost porozumět chování dřeva, vědět, jak s ním zacházet a testovat různé modifikace dřeva za účelem zlepšení jeho vlastností. Ve svém volném čase se rád věnuji sportovním aktivitám, poslouchání kvalitní hudby a posledních pár měsíců především svému malému synovi.
Psát mně můžeš na: drevarstvi.ambasador@mendelu.cz

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU