Studijní program: Technologie a management zpracování dřeva

Specializace:  není
Doba studia: 2 roky
Forma: prezenční, kombinovaná
Vyučovací jazyk: čeština
Počty přijímaných studentů:  25/20 (prez./komb.)
 Podat přihlášku
 

Magisterský SP Technologie a management zpracování dřeva je dvouletý studijní program, který navazuje na bakalářský SP Technologie a management zpracování dřeva.

Proč si vybrat SP Technologie a management zpracování dřeva:

 • budeš studovat program, který je cíleně navržen pro dřevařské specialisty, management a majitele dřevařských firem orientovaných na technologie zpracování dřeva a vývoj nových materiálů na bázi dřeva, procesy obrábění a nástroje, včetně moderních výrobních systémů Průmyslu 4.0.

 

 
 

Zaměření studijního programu:

Magisterský studijní program Technologie a management zpracování dřeva přímo navazuje na bakalářský obor stejného názvu. Program je zaměřen na klasické i moderní technologie zpracování materiálů na bázi dřeva se zohledněním manažerských a ekonomických aspektů v dřevozpracujících firmách a společnostech.

Naučíš se:

 • ve spojitosti se dřevem a materiály na jejich bázi projektovat výrobní celky,
 • typologii a trendy v konstrukci stavebně-truhlářských výrobků a procesy obrábění,
 • techniku a moderní technologie dělení a obrábění dřeva,
 • počítačové modelování a projektování dřevěných konstrukčních prvků,
 • management kvality procesů výroby, řízení projektů i výrobních kolektivů s odpovídajícími znalostmi finančního a investičního řízení.

Uplatníš se jako:

 • pracovník či vedoucí v managementu firem v oblasti oborů zpracování dřeva, obchodu se dřevem a dřevařskými komoditami,
 • zaměstnanec vědecko-výzkumných a testovacích institucí univerzit, výzkumných ústavů v ČR i v zahraničí v oblastech zpracování dřeva, inovací a vývoji nových materiálů na bázi dřeva,
 • zaměstnanec zkušeben zabezpečující potřebné certifikáty pro uplatnění výrobků na českém i evropském trhu,
 • dřevařský specialista – projektant a technolog výrobních celků,
 • dispečer automatizovaných výrob a provozů,
 • konstruktér dřevařských výrobků, pracovník v projekční firmě,
 • specialista v oborech příbuzných, jako jsou bioenergie a biopaliva.
On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU