Přemnožený bobr na jižní Moravě působí škody i pomáhá

25. 1. 2019 -

V České republice chráněný bobr evropský se úspěšně množí a zaplňuje potoky, přehrady, rybníky i řeky. Podle Ondřeje MikulkÚstavu ochrany lesů a myslivosti Lesnické a dřevařské fakulty je na jižní Moravě více než tisíc bobrů. Nyní se vyskytuje na celém povodí Dyje, Moravy, ale také na Svitavě a Svratce. Přirozené životní projevy spolu s narůstáním početnosti však přináší problémy.


Bobr škodí hrabáním nor s následným poškozením protipovodňových či rybničních hrází, což je jednoznačně největší problém, který může mít přímý negativní dopad na společnost. Dalším problémem je stavba bobřích hrází na malých tocích, kdy dochází prostřednictvím vzduté hladiny k zaplavení pozemků a v lesním hospodářství škodí ohryzem dřevin, přičemž vznikají nemalé finanční ztráty. V očích mnoha lidí, zvláště majitelů a správců pozemků, se tak z vítané rarity stal nežádoucí škůdce, který je logicky považován za konfliktní druh.

„Vodní hladiny se sice snižují a některé lokality vysychají, bobr však v posledních letech úspěšně osídlil třeba zemědělské oblasti a okraje měst. V naší krajině není ničím ohrožený, nemá přirozeného predátora a navíc je velmi přizpůsobivý,“ upozornil Ondřej Mikulka z LDF MENDELU v Brně. Naopak velkým plusem podle Mikulky je, že vytvořené hráze zadržují vodu v krajině. „Bobr často dokáže vrátit malým tokům jejich přirozenou funkčnost, kterou se snažíme navrátit prostřednictvím velmi nákladných úprav,“ míní odborník.

Bobr je na našem území více než třicet let. Od této doby se dokázal, i za pomocí zpětné repatriace, rozšířit na nemalou část povodí. Jeho úspěšnosti napomáhá fakt, že se jedná o vysoce adaptabilní druh, dále absence přirozeného predátora, ale také samotná ochrana tohoto druhu. Avšak kromě problémů v hospodářství nám tento krajinný inženýr může přinést nespočet pozitiv, přičemž jeho přínosy ve formě ekosystémových služeb jsou často nevyčíslitelné.

Více informací naleznete zdrojích tohoto článku: Brněnský deník a časopis Myslivost