Mimořádné ocenění a 6 dalších cen získali studenti LDF na GRAND PRIX Mobitex 2019

4. 3. 2019 -

V letošním roce získali studenti  Lesnické a dřevařské fakulty celkem 7 cen za vystavené exponáty, 1 mimořádné ocenění GRAND PRIX MOBITEX 2019 a 6 dalších speciálních ocenění, čímž studenti navázali v počtu oceněných prací na loňský rok, což svědčí o vysoké úrovni studentských prací na univerzitě.


Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu – Mobitex se uskutečnil v termínu 27. 2. - 2. 3. 2019 na Brněnském výstavišti. Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX představuje nejnovější trendy ve vybavení interiéru a doplňků bydlení. Tvoří tak alternativní nabídku nábytku a interiérového vybavení oproti obchodním řetězcům. Pravidelně se zde prezentují přední výrobci a dodavatelé nábytku a bytového vybavení na českém trhu.

Do studentské sekce GRAND PRIX MOBITEX bylo za Lesnickou a dřevařskou fakultu přihlášeno celkem 38 studentských prací, které zde byly prezentovány formou funkčních nábytkových prototypů. Odborná i laická veřejnost mohla obdivovat studentské exponáty po celou dobu konání veletrhu. Vystavené práce vznikly pod ateliérovým vedením: doc. Ing. Jaroslava Svobody, Ph.D., doc. Ing. Jiřího Taubera, Ph.D., Ing. Milana Šimka, Ph.D., Ing. arch. Martina Kovaříka, Ph.D. a Ing. Arch. Hynka Maňáka, Ph.D. z Ústavu nábytku, designu a bydlení.

Úspěchy našich studentů můžeme spatřovat v několika rovinách. Především je to díky komplexnímu studiu – Designu nábytku, ve kterém studenti získávají znalosti nejen z oblasti designu, ale i konstrukce, technologie výroby, materiálů a samozřejmě i z důkladného poznání proporcí člověka. Další důležitou rovinou úspěchu je velké nasazení a motivace studentů prosadit se v oblasti designu. Samozřejmě nesmíme opomenout i na vedoucí jednotlivých ateliérů, kteří se svým odborným vedením a připomínkami snaží studenta nasměrovat na správnou cestu tak, aby byl výsledek pokud možno co nejlepší, a to je naším cílem. Shrnuje příčiny úspěchu studentů vedoucí Ústavu nábytku, designu a bydlení doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.

Tématem letošního ročníku je „Student versus výrobce“. Toto téma odráží potěšující skutečnost, že studenti vysokých ale i středních škol v posledních letech stále častěji a pravidelněji spolupracují přímo s výrobci nábytku a bytových doplňků. Vytvořené výrobky a modely jsou pro začínající designéry i pro spolupracující firmy důležitým mezníkem ovlivňujícím často obě strany, což platí i v případech, že nenajdou uplatnění ve výrobě. V předchozích ročnících byly k vidění vynikající výsledky některých ateliérů a zajímavé studentské projekty pro přední české výrobce nábytku, bytových doplňků a svítidel jakými jsou firmy TON, Kovonax, RIM CZ, Böhm, Preciosu, Tescomu či slovenská Javorina.

Autoři: doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D., doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.