Otevření posluchárny Klementa Rejška na LDF

5. 3. 2019 -

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 proběhl křest knihy Nauka o půdě autorů prof. Ing. Klementa Rejška, CSc. a doc. Ing. Radima Váchy, Ph.D. Následně byla slavnostně otevřena posluchárna Klementa Rejška v 1. patře budovy B.


Klement Rejšek byl významným a mezi studenty velmi oblíbeným a uznávaným pedagogem. Na fakultě garantoval desítky předmětů, povinných i volitelných, které patřily vždy mezi nejnavštěvovanější. Svého času působil jako dlouholetý vedoucí Ústavu geologie a pedologie a proděkan pro zahraniční činnost. Na svých přednáškách, doma i v zahraničí, dovedl v posluchačích vzbudit zájem svým zaujetím pro dané téma, schopností propojovat jednotlivá témata do větších celků a nečekaných kontextů. 

Právě díky tomuto širokému působení prof. Rejška navštívilo křest knihy 50-60 jeho bývalých studentů a kolegů. V průběhu pozdního odpoledne byla kniha Nauka o půdě představena jejím spoluautorem doc. Radimem Váchou a pokřtěna za slavnostního vytrubování Trubačů LDF. Kmotrem knihy se stal prof. Viliam Pichler, děkan Lesnické fakulty ve Zvoleně. Následovalo otevření učebny B11 jako posluchárny Klementa Rejška, kde se o přestřižení pásky postarala paní Ivana Rejšková, manželka prof. Rejška. Následovalo promítání fotografií ze života autora knihy, volné povídání a autogramiáda.

Prof. Klement Rejšek zemřel dne 4. října 2017 ve věku 54 let. Pojmenováním posluchárny bude jeho jméno na fakultě stále živé a studenti jej budou dále znát. Tak vypadá alespoň malé poděkování Lesnické a dřevařské fakulty za celoživotní dílo tohoto neobyčejného pedagoga.