Podávání přihlášek do nového studijního programu Technologie a management zpracování dřeva je možné až do konce dubna

13. 3. 2019 -

Přihlašování do nového studijního programu TECHNOLOGIE A MANAGEMENT ZPRACOVÁNÍ DŘEVA bylo tento týden oficiálně zahájeno a pro bakalářský i navazující magisterský stupeň přijímá studenty, kteří nastoupí ke studiu od akademického roku 2019/2020. Přihlášky je možno podávat v prodlouženém termínu do konce dubna 2019. 


Výuka postihuje technologie základního zpracování dřeva, navrhování výrobků, výrobní procesy, jejich management a uplatnění produktů v procesu spotřeby a bydlení. Bakalářské studium Technologie a management zpracování dřeva připravuje absolventy – techniky schopné zastávat odbornou technickou činnost při řízení základních pracovišť podniků orientovaných na zpracování trvale obnovitelné suroviny – dřeva. Magisterský studijní program Technologie a management zpracování dřeva přímo navazuje na bakalářský obor stejného názvu. Program je zaměřen na klasické i moderní technologie zpracování materiálů na bázi dřeva se zohledněním manažerských a ekonomických aspektů v dřevozpracujících firmách a společnostech. Bez přijímacích zkoušek budou přijati uchazeči, kteří absolvovali vybrané bakalářské obory na LDF MENDELU.

Více informací i možnost podat přihlášku naleznete zde.