Student LDF získal prestižní stipendium francouzské vlády

22. 3. 2019 -

Student Lesnické a dřevařské fakulty oboru krajinné inženýrství, Tomáš Hamřík, získal po náročném výběrovém řízení stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením. Tento typ studia probíhá současně na české a francouzské vysoké škole pod společným vedením českého a francouzského školitele. Student po jeho ukončení obdrží diplom z obou zúčastněných institucí. Stipendium francouzské vlády je udělováno na maximálně 3 roky.


Získáním tohoto stipendia se nejen budoucímu studentovi doktorského programu, ale i samotné Lesnické a dřevařské fakultě otvírá spolupráce s University of Rennes ve Francii a to především v oblasti ochrany biodiverzity a výzkumu arachnofauny a entomofauny v tropických oblastech. Bohaté zkušenosti této instituce ve výzkumu dané problematiky budou mít zásadní vliv na kvalitu výstupů celého projektu. Výzkumný projekt studenta Tomáše Hamříka tematicky naváže na již dlouholetou spolupráci mezi LDF a Kasetsart University v Thajsku, protože právě tam leží studované oblasti tohoto projektu. Intenzivní spolupráce v současnosti probíhá především na poli výzkumu biodiverzity a trofických vztahů v tropických lesích a je podpořena výstupy v zahraničních vědeckých časopisech jako Chemosphere, Current Zoology a Journal of Applied Entomology. Propojení tří významných univerzit podílejících se na doktorském vzdělávání jednoho studenta je naprosto jedinečnou ukázkou studijních možností, které LDF nabízí a dokáže svým studentům zprostředkovat.

Více info a foto: Ing. Ondřej Košulič, Ph.D., ondrej.kosulic@mendelu.cz