Krajské kolo Biologické olympiády na Lesnické a dřevařské fakultě

15. 4. 2019 -

Na LDF Mendelovy univerzity v Brně proběhlo dne 29. 3. 2019 krajské kolo Biologické olympiády pro střední školy (BiO) v kategorii A (studenti maturitních a předmaturitních ročníků). 


Zahájení se spolu s předsedkyní krajské komise BiO Mgr. Galinou Slámovou ujal děkan Lesnické a dřevařské fakulty prof. Dr. Ing. Libor Jankovský.

Studenti se utkali v několika disciplínách, od poznávání přírodnin přes specializované úkoly v laboratořích až po testy z obecné biologie, genetiky apod. Vítězem celého klání se stal Ondřej Pelánek z Gymnázia Brno – Bystrc. První dva soutěžící postupují do ústředního kola Biologické olympiády.

Krajská komise při vyhlašování výsledků vyslovila uznání týmu složenému z pracovníků LDF a rektorátu - Odboru pro tvůrčí činnost za každoroční bezchybnou přípravu všech úkolů. Delegátka ústřední komise pro Biologickou olympiádu vyzdvihla, že v žádném jiném kraji nebývají pro soutěžící připraveny tak pěkné věcné ceny. Ty pro nejlepší řešitele a vítěze poskytl Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně, Botanická zahrada a arboretum MENDELU a Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU v Brně.

Cílem BiO je vyhledávat talenty, rozvíjet jejich nadání, podporovat odborný růst a další vzdělávání v oboru. Nejlepší z nich připravuje na reprezentaci v Mezinárodní biologické olympiádě. BiO je organizovaná ve čtyřech věkových kategoriích (A, B, C, D) a čtyřech stupních kol (školní, okresní/obvodní, krajská a ústřední kolo).

Autor: Ing. Jiří Libus 

.