Doc. Jan Lacina se uchází o Cenu Josefa Vavrouška

16. 4. 2019 -

Jan Lacina, ikona české krajinné ekologie a spoluzakladatel oboru geobiocenologie, byl nominován na prestižní Cenu Josefa Vavrouška. Ta se uděluje od roku 1996 na počest prvního porevolučního ministra životního prostředí a každoročně oceňuje významné osobnosti za konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Cenu uděluje Nadace Partnerství a v letošním roce se uskuteční již dvacátý třetí ročník.


Jan Lacina vedl od roku 1994 přednášky a cvičení z předmětů Geobiocenologie, Péče o lesní rezervace, Ochrana přírody a krajiny na LDF MENDELU v Brně. V rámci své práce se věnuje geografii malých měst, významu mrtvého dřeva v říčních ekosystémech, či zatopenému přírodnímu dědictví jižní Moravy. Je autorem řady odborných i populárně - vědeckých publikací a také natočil sérii dokumentárních filmů s názvem Příroda Tišnovska, deklarující neuvěřitelně pestrou krajinu v okolí Tišnova a její historické a ekologické souvislosti. Společně s Antonínem Bučkem položili základy geobiocenologie, které jsou dodnes hlavním pilířem tohoto oboru.

Na cenu Josefa Vavrouška mohl svého kandidáta do 10. dubna nominovat kdokoliv. V současné době lze své favority podpořit formou komentářů pod jejich medailonkem na webových stránkách celé akce (www.cenajosefavavrouska.cz). O pokračování Vavrouškova odkazu osobnosti usilují ve dvou kategoriích, a to za dlouhodobý přínos a za výjimečný počin. Výběr laureátů Ceny Josefa Vavrouška provádí třináctičlenná porota složená z odborníků v oblasti životního prostředí, osobností veřejného života a zástupců Nadace Partnerství. Letošní zasedání poroty proběhne 24. dubna v Praze. Slavnostní předání ocenění proběhne na Mezinárodní den životního prostředí, tedy 5. června, v Senátu Parlamentu ČR.

Laureátem CJV byl v roce 2008 také Antonín Buček. Letos o ocenění usiluje kromě jiných ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, Tomáš Vrška.

Tento rok ocenění podpořila i Mendelova univerzita v Brně a její Lesnická a dřevařská fakulta.

„Těší nás, že můžeme připojit k partnerům prestižní Ceny Josefa Vavrouška. Laureáty Ceny se v minulých letech stalo několik našich absolventů i učitelů. I dnešní studenty učíme kompetencím potřebným k udržitelnému rozvoji krajiny a vedeme je k odpovědnosti za životní prostředí,“ komentuje Libor Jankovský, děkan Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU.

Janu Lacinovi přejeme hodně štěstí také k jeho životnímu jubileu. Podobně jako Vavroušek v letošním roce totiž oslavil krásných 75 let.

 

Autoři: Ing. Lucie Olišarová a Ing. Vendula Čermáková

Koordinátorka projektu CJV: Ing. Lucie Olišarová

Kontakt pro media: david.kopecky@nap.cz