LDF zachraňuje endemické dřeviny na ostrově Sokotra, vysázeno bylo již 10 tisíc stromů

30. 4. 2019 -

Ostrov Sokotra je znám tak vysokým stupněm endemismu, že téměř každý druh stromu na ostrově neroste nikde jinde na světě. Kritická absence přirozené obnovy dřevin a stárnutí současné populace endemických stromů je způsobena zejména narůstajícím pastevectvím. Odborníci MENDELU v Brně se již 20 let zasazují o záchranu endemických dřevin zejména dračinců, kadidlovníků či myrhovníků. Na ostrově byly vybudovány školky, vyškoleni školkaři, podpořeno založení několika stovek domácích a školních zahrad, kde se jsou mj. využívány i původní ohrožené druhy dřevin. Takto bylo vysázeno více než 10 tisíc stromů.


Rostoucí populace obyvatel, kteří se od pradávna živí pastevectvím, způsobuje závažné environmentální problémy, zejména kritická je absence přirozené obnovy dřevin. Populace endemických stromů stárnou a postupně i náhle, díky stále častějším a ničivějším cyklónům, odumírají a hrozí jim tak akutně vyhynutí. Odborníci LDF MENDELU začali na ostrově působit v roce 1999. Od té doby byly na ostrově vybudovány školky, vyškoleni školkaři, podpořeno založení několika stovek domácích a školních zahrad. Celkově bylo vysazeno více než 10 tisíc stromů.

„Aby byla změna trvalá, je nutno naučit místní komunity trvale udržitelnému způsobu hospodaření v lesích, s čímž souvisí i modifikace současných způsobů pastvy a chovu hospodářských zvířat, zejména koz, velbloudů, ovcí a krav. Dobytek se zde totiž pase zcela volným způsobem a likviduje veškeré přirozené zmlazení dřevin. Zavádíme proto inovovaná pravidla komunitního sylvo-pastorálního agrolesnictví, založeného na tradičních postupech, ale doplněná o rozmanité postupy obnovy dřevin,“ popisuje současné záměry působení na Sokotře Petr Maděra, dlouholetý koordinátor projektu.

Lesníci LDF na ostrově působí v rámci řady projektů zahraniční pomoci podpořených většinou MZe, Českou rozvojovou agenturou, kanadskou rozvojovou agenturou CIDA či v současné době UNE/GEF. Předmětem řešení je výzkum a záchrana ohrožených populací dřevin, zejména dračinců, kadidlovníků či myrhovníků. Od počátku jsou platnou součástí týmu i studenti, kteří zde zpracovávají své závěrečné práce či se pod vedením zkušených pedagogů účastní realizací projektových záměrů.

Ostrov Sokotra, nazýván často Galapágami Indického oceánu, leží na pomezí Adenského zálivu a Indického oceánu a správně náleží republice Jemen. Je znám vysokým stupněm endemismu, který u rostlin dosahuje až 38 %.

Kontaktní osoba: prof. Dr. Ing. Petr Maděra (ULBDG)