Výzkumné centrum v Útěchově jsme otevřeli veřejnosti

3. 5. 2019 -

Ve čtvrtek 2. dubna jsme otevřeli veřejnosti Výzkumné centrum Josefa Ressela Brno - Útěchov. Návštěvníci si mohli projít všechny učebny s nejmodernější technikou, prohlédnout si praktické využití strojů a mnoho činností si i sami vyzkoušet pod vedením našich odborníků i s jejich odborným výkladem.


VCJR Útěchov je nedílnou součástí Ústavu nauky o dřevě LDF MENDELU. Jedná se o zrekonstruované prostory školního lesního podniku Masarykův les Křtiny s laboratořemi pro výuku a výzkum se zaměřením na dřevo jako obnovitelnou surovinu.

Přišly se podívat desítky návštěvníků z celé univerzity, vedení i z řad absolventů. Současní studenti i zaměstnanci pro ně připravili ukázky toho nejzajímavějšího,  s čím lze v Útěchově pracovat. Na pro gramu  byly ukázky, experimenty, odborné výklady i diskuse nad dalším možným využitím pracoviště, které má být základnou pro výzkum v oboru lesnictví a dřevařství pro celou střední Evropu.  Podporu našemu výzkumnému centru vyjádřila i paní rektorka prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Výzkumné centrum bude studentům nadále sloužit jako pracoviště pro praktickou výuku a například také skvělé prostředí pro tvorbu závěrečných odborných prací. Součástí centra bude je deset laboratoří, komora pro umělé stárnutí dřeva, speciální mikrovlnná linka a další zařízení. Studenti zde mohou zkoumat, jak dřevo reaguje na extrémní podmínky, které by jinde nebyli schopni navodit. To vše za použití nejpřesnější moderní měřící techniky.