2. mezinárodní setkání iWATERMAP na Krétě

23. 5. 2019 - Denisa Havlíková

Ve dnech 8. – 11. 4. 2019 proběhlo 2. mezinárodní setkání účastníků projektu iWATERMAP z programu INTERREG EUROPE. Setkání se uskutečnilo pod vedením partnerského regionu Kréta. 


Česká strana je v projektu zastoupena regionem Jižní Moravy -  klastrem CREA Hydro&Energy, kde je Mendelova univerzita členem. Na Krétě naše odborníky reprezentoval právě proděkan doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.

„Smyslem projektu je v jednotlivých participujících regionech definovat slabá místa v oblasti organizace vodního hospodářství a vytvořit strategie, jak tato místa efektivně odstranit,“ říká doc. Kupec. Výsledkem jednání byla vzájemná konfrontace parametrů tzv. Road maps a Critical Mass mezi jednotlivými partnery projektu.

„V podstatě jde o to parametrizovat slabá místa v personálních, institucionálních a organizačních strukturách vodního hospodářství regionu tak, abychom mohli do budoucna exaktně měřit jejich vývoj. Významným výsledkem jednání byly dále prezentace dobrých praxí ve vodním hospodářství v jednotlivých participujících regionech od např. výukových materiálů pro základní a střední školy až po úspěšné vodohospodářské projekty“, dodává doc. Kupec.