Ekonomická životaschopnost lesnicko-dřevařského sektoru v novodobých podmínkách

25. 5. 2019 -

Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky LDF Mendelu ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p. - krajské ředitelství Brno a Komisí lesnické ekonomiky OLH ČAZV vás srdečně zvou na mezinárodní vědeckou konferenci na téma Ekonomická životaschopnost lesnicko-dřevařského sektoru v novodobých podmínkách, která se koná 27.-29.6.2019 na zámku ve Křtinách


Bližší informace a registrace na konferenci na emailu: konferencekrtiny2019@gmail.com

Důležité termíny:

Termín registrace na konferenci: do 15.6. na emailovou adresu: konferencekrtiny2019@gmail.com

Termín pro odevzdání příspěvku: 10.9. na výše uvedený email

Úhrada vložného činí 1500 Kč (v hotovosti při registraci), ubytování si případně hradí účastníci individuálně.