100 let vývoje v myslivosti: Trendy a technické možnosti hospodaření se zvěří

20. 6. 2019 -

Cílem semináře je analýza hlavních oblastí vývoje myslivosti a výhled od budoucna. Na semináři budou dva bloky přednášek předních českých odborníků, a po nich budou následovat ukázky výrobců současné myslivecké techniky, zkoušení přístrojů. Pro zájemce se také v předvečer semináře uskuteční řízená diskuze s přednášejícími.


Lesnická a dřevařská fakulta MENDELUVENATOR, společnost pro zvěř a krajinu, z.s., Česká lesnická společnost a Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Vás u příležitosti 100. výročí založení Mendelovy univerzity v Brně zvou na odborný myslivecký seminář:

100 let vývoje v myslivosti: Trendy a technické možnosti hospodaření se zvěří

 

Konání semináře finančně podpořila Myslivecká nadace prof. Josefa Hromase

 ÚČASTNICKÝ POPLATEK

 
Základní účastnický poplatek zahrnuje účast na semináři, konferenční materiály a občerstvení (kávu, nealkoholické nápoje apod.) a oběd v univerzitní menze. Účastnický poplatek je nevratný. Rozšířený účastnický poplatek navíc obsahuje večeři, která se uskuteční v předkonferenční večer 17. 10. 2019 (ve čtvrtek) v restauraci poblíž MENDELU a po ní bude následovat řízená diskuze s přednášejícími odborníky (místo i osobnosti budou upřesněny posléze).
 
Výše účastnického poplatku:
  • základní: 400 Kč
  • rozšířená: 550 Kč (zahrnuje předkonfereční večeři s řízenou diskuzí)
 
 Registrace a úhrada poplatků probíhá od 13. 6. 2019 do 30. 9. 2019.
 
 
PLATBY
 
Po registraci do cca 10 dnů obdržíte e-mailem variabilní symbol, který uvedete v rámci platby a s jehož pomocí bude vaše platba identifikována. Účastnický poplatek poukazujte převodem na VENATOR, společnost pro zvěř a krajinu, z.s., IČ: 057 43 338, číslo účtu: 2001180145/2010. Do poznámky pro příjemce prosím uveďte své příjmení a jméno, a variabilní symbol z doručeného e-mailu po registraci. Platby prosíme uhraďte do 30. 9. 2019. Platba v hotovosti na místě není možná.