Význam historie pro lesnictví s ohlédnutím za 100 léty lesnického vzdělávání v Brně

11. 7. 2019 - admin

Česká republika leží v srdci Evropy, kde se odehrávaly významného historické momenty ve vývoji lesnictví a mají dopad na stav lesů, které dnes obhospodařujeme. Dnes lesnictví chápeme jako vědu o ochraně a managementu lesních ekosystémů pro současné a budoucí generace. Lesnictví je naplňující práci a zároveň filozofií využívající znalostí generací předešlých generacemi současnými pro ty přicházející.


Konference

Lesnictví je posláním s vysokou mírou zodpovědnosti a s nutností respektovat zákony přírody i lidí. Lesnictví významně čerpá z historie, protože je a stále bude její součástí. Lesnictví je činnost, která vytváří obraz krajiny a ducha venkova. Na konferenci budeme proto, při významném výročí, diskutovat, jaký význam má historie pro lesnictví a stav lesů. Jak činnosti, rozhodnutí, aspekty, postoje, filozofické směry a znalosti lesníků po celá desetiletí a staletí ovlivňují stav lesů a lesnictví dodnes a jak z těchto zkušeností můžeme čerpat pro naše i budoucí generace. V roce 2019 slaví Mendelova univerzita v Brně 100 let od svého vzniku. Na konferenci by měly zaznít příspěvky s ohlédnutím nejen za posledními 100 léty lesnictví v ČSR resp. ČSSR, ČSFR a ČR, ale i vzpomenout významné lesnické osobnosti a lesnické milníky.

Příspěvky na konferenci budou zaměřeny na historii lesnických majetků, informace o významných lesnických osobnostech, zhodnocení historického vývoje lesnických disciplín, zhodnocení lesnických historických milníků, význam lesnických historických událostí, apod.

Odborný garant konference: prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.

Exkurze

Lesnická fakulta (VŠZ v Brně) uspořádala po 10 letech své činnosti dne 18. VI. 1929 první lesnický kurs, jehož součástí byla i jubilejní celodenní exkurze na tehdejší adamovský školní lesní statek (revíry Olomučany, Habrůvka, Křtiny). Po stejné trase se o 50 let později v roce 1979, u příležitosti oslav 60. výročí VŠZ, na návrh prof. Leporského, uskutečnila druhá jubilejní exkurze. Účastníci tehdy mohli posoudit vývoj lesních porostů porovnáním údajů LHP a LHE za uplynulé období. Na stejné trase bude, v rámci oslav 100. výročí Mendelovy univerzity v Brně, resp. Lesnické a dřevařské fakulty, v lesních porostech ŠLP ML Křtiny uspořádána v pořadí třetí jubilejní exkurze. V praxi na konkrétních porostních ukázkách bude možné zhodnotit snahy a výsledky předchozích generací lesníků – akademiků i praktiků v kontextu aktuálních přírodních a leso-politických podmínek.

Odborný garant exkurze: Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D.

  • Konference i exkurze jsou zdarma

Můžete si stáhnout:

 

Kontaktní e-maily:

Konference: katerina.holusova@mendelu.cz

Exkurze: lumir.dobrovolny@slpkrtiny.cz

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU