27th Erasmus Forestry Network Meeting

4. 10. 2019 -

Ve dnech 2.-3. 10. se na naší fakultě odehrál již 27. ročník prestižního Erasmus setkání zástupců lesnických fakult ze zahraničí.


Na toto setkání dorazili hosté z Belgie, Chorvatska, Finska, Francie, Německa, Norska, Polska, Skotska, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Srbska, Španělska, Thajska, Nizozemska a Turecka. Hlavním účelem setkání bylo prohloubit vzájemné vztahy univerzit a zlepšovat strategie další spolupráce. 

Součástí doprovodného programu bylo také předání pamětních listů představitelům zahraničních univerzit za záslužnou podporu mezinárodních vztahů lesnických fakult (převážně) z Evropy.

.