Vědecká a umělecká rada rozdávala ocenění

18. 10. 2019 - Lucie Nádeníková

Slavnostní zasedání k příležitosti oslav 100 let od založení Lesnické a dřevařské fakulty vyšlo příhodně na krásné datum 10. 10. 2019. Pozvání přijalo mnoho významných osobností, které s fakultou spojily svůj profesní život a v univerzitní aule panovala po celou dobu ceremonie slavnostní a přátelská nálada.


Medaile za rozvoj Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně obdržely tyto osobnosti, spolky a organizace:

prof. Ing. Vladimír Tesař, CSc. 

prof. Ing. Václav Tlapák, CSc. 

doc. Ing. František Doušek, CSc. 

prof. Ing. Jan Čermák, CSc. 

prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc. 

Ing. Jiří Truhlář, CSc. 

prof. Ing. Dušan Húska, Ph.D., Dr.h.c. 

prof. Dr. Branislav Sloboda, Dr.h.c. 

prof. Dr. František Hapla, Dr.h.c. 

prof. Ing. arch. Jindra Halabala, CSc. 

Ing. Jan Vybíral

Spolek posluchačů Lesnické a dřevařské fakulty - za spolek posluchačů LDF převezal ocenění současný předseda spolku pan Bc. Radim Porvalík

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny - za školní lesní podnik ML Křtiny převezal ocenění současný ředitel pan doc. Tomáš Vrška.

prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., Dr. H. c.

doc. Ing. Martin Klimánek, PhD. 

prof. Dr. Ing. Petr Horáček 

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr.h.c. 

prof. Ing. Josef Kořínek, CSc.

prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc.

doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc.

In memoriam byla pamětní medaile za rozvoj Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity udělena následujícím osobnostem:

MVDr. Radoslav Jiří Kinský, Ph.D. - a syn pana doktora Radoslava Kinského, pan Constantin Norbert Kinský převzal ocenění z rukou děkana LDF MENDELU v Brně.

prof. Ing. Klement Rejšek, CSc. - ocenění převezala manželka pana profesora Rejška paní Ivana Rejšková.

prof. Ing. Radomír Mrkva, CSc. - ocenění převezala manželka pana profesora Mrkvy paní Iva Mrkvová.

Akad. arch. František Vrána - ocenění převezal syn pana architekta pan Jakub Vrána.

prof. Ing. Josef Hromas, CSc. - ocenění převezala manželka pana profesora Hromase paní Zdeňka Hromasová.

doc. Ing. Antonín Buček, CSc. - ocenění převezme dcera pana docenta Bučka paní Barbara Valdemarsson.

Mimo přítomných osobností, či jejich zástupců, kteří převzali ocenění osobně byla dále medaile za rozvoj Lesnické a dřevařské fakulty udělena:

Panu Ing. René Czudkovi, PhD. - Inženýr Czudek po ukončení studií lesního inženýrství na LDF ukončil doktorské studium v oboru pěstování lesa na ENGREF Nancy. Pracoval na různých pozicích pro mezinárodní organizace, především pro FAO. V současnosti působí jako reprezentant FAO pro Botswanu. Je neúnavným propagátorem evropského lesnictví a LDF MENDELU v Brně.