Inovace v lesnictví pro zvýšení biodiverzity a biologické bezpečnosti

23. 10. 2019 -

Srdečně vás zveme na konferenci, kterou ve dnech 18. až 19. listopadu 2019 organizují Mendelova univerzita v Brně a Nadace knížete Lichtenštejnského.


Lesy pokrývají přibližně 30 % území střední Evropy. Pokud lesy naplňují správně všechny své funkce včetně funkce produkční jsou hnací silou v rozvoji venkovských oblastí a přinášejí prospěch celé společnosti. Tyto lesy a celý lesnický sektor mohou také významně přispět jak k dosažení trvale udržitelných řešení, tak i k řešení aktuálních i budoucích společenských výzev. Mezi tyto výzvy budoucnosti řadíme například podporu oběhového biohospodářství, ochranu biologické rozmanitosti a posílení přírodních zdrojů. Udržitelné obhospodařování lesů je tak velmi úzce spojeno s odpovědnou péčí o krajinu a společným řešením výše uvedených celospolečenských výzev.

Česko-rakouské lesnické fórum je zaměřené na rozšíření současných diskuzí v oblasti budoucích inovací lesnictví, biologické rozmanitosti a biologické bezpečnosti. Poskytuje prostor pro otevření nových diskusních témat, analyzování příležitostí a výzev pro lesního hospodářství při současném naplňování cílů udržitelného rozvoje. S praktickými zkušenosti lesníků je možná úspěšná implementace nových řešení do budoucí praxe. Fórum také představí úspěšné příklady a osvědčené postupy v lesním hospodářství v České republice a v Rakousku.

Konference se koná pod záštitou prof. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D., rektorky Mendelovy univerzity v Brně a pod odbornou garancí prof. Dr. Ing. Libora Jankovského, děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Více informací se dočtete na webových stránkách konference.

 

.