SilvaNet - WoodNet 2019

24. 10. 2019 - Lucie Nádeníková

Vážení studenti, přijměte pozvání na studentskou vědeckou konferenci , která se bude konat dne 29. 11. 2019 v budově B v učebnách B 21, B32 a v zasedací místnosti děkanátu. Konferenci pořádá IGA LDF MENDELU. Jednacím jazykem je pouze angličtina. Konference je bez poplatku.


Konference proběhne v následujících odborných sekcích:

- ekologie lesa
- fytologie lesa
- pěstění lesa
- ochrana lesa a myslivost
- procesy tvorby nábytku
- technika a mechanizace lesnické výroby
- technologie zpracování dřeva
- vlastnosti dřeva a materiálů
- aplikovaná geoinformatika a užitá geodézie
- ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
- hospodářská úprava lesa
- tvorba a ochrana krajiny

Zájemci z řad studentů zde mohou aktivně vystoupit a prezentovat svou bakalářskou nebo diplomovou práci. Prezentace jednotlivých příspěvků je časově omezena na 12 minut.

Pokud projevíte zájem vystoupit, dodržte uvedené termíny:

do 29. 10. 2019 - zašlete vyplněnou přihlášku na adresu: iga.ldf@mendelu.cz
do 1. 11. 2019 - zaslání abstraktu na emailovou adresu iga.ldf@mendelu.cz, abstrakt bude
v rozsahu maximálně 2 stran A4 dle přiložených pokynů

Další podrobné informace budou uvedeny ve II. Cirkuláři 14. 11. 2019, který najdete ZDE.

.