Výjezd do Thajska a ekologický výzkum

8. 11. 2019 - Dr. Ondřej Košulič

Studenti a vědečtí pracovníci z Ústavu ochrany lesů a Ústavu ekologie lesa jsou aktuálně na výukovém pobytu v Thajsku na Kasetsart University, která je naším významným partnerem. Působí zde studenti SP Lesnictví, Lesní inženýrství, European Forestry a doktorského programu Ekologie lesa.


Studenti a vědečtí pracovníci z Ústavu ochrany lesů a Ústavu ekologie lesa jsou aktuálně na výukovém pobytu v Thajsku na Kasetsart University, která je naším významným partnerem. Působí zde studenti SP Lesnictví, Lesní inženýrství, European Forestry a doktorského programu Ekologie lesa. Hlavním cílem výjezdu je připravit studenty k vědecko-výzkumné činnosti zapojením do projektu zaměřeného na výzkum vlivu fragmentace a disturbance lesních ekosystémů na změnu biodiverzity a trofických vztahů v tropických oblastech Thajska. V rámci terénních prací se studenti učí metody ekologického výzkumu v tropických lesích, odchyty bezobratlých živočichů a jejich následné identifikace se zaměřením na skupiny významné z hlediska fungování a stability lesních stanovišť.

Kromě práce v terénu zde prezentují své výzkumy a závěrečné práce na seminářích a účastní se diskuzí. Mluví se zde také o navazující spolupráci v rámci probíhajícího projektu Kreditových mobilit do Thajska, který byl v letošním roce úspěšně přijat k financování v koordinaci s akademiky z LDF a Kasetsart University. Dlouhodobá spolupráce s Kasetsart University, kterou podporují pedagogické a studentské výměnné stáže i publikační výstupy v zahraničních vědeckých časopisech, je ideálním příkladem kvalitní mezinárodní spolupráce LDF MENDELU.

Výjezd je podpořen prostředky OMVI – projekt Internacionalizace univerzity.

 

Více info:

  • Dr. Ondřej Košulič, ondrej.kosulic@mendelu.cz
  • Dr. Radek Michalko, radek.michalko@mendelu.cz
  • Foto: Ing. Tomáš Hamřík
.