Podepsání spolupráce s LiPACE OUHK

25. 11. 2019 - Valerie Vranová

MOU mezi LDF MENDELU a OUHK bylo podepsáno 5. listopadu na českém konzulátě za přítomnosti pana Jana Juchelky, velvyslance v Hong Kongu a rektora OUHK Yuk-Shan Wonga. MOU podepsali za LDF MENDELU Vranová, za LiPACE OUHK Chan.


Přednášející Allen Lim z OUHK navštívil Mendelovu univerzitu v Brně na arboristickém kurzu v roce 2017. Setkal se s Williamem Robbem a několika zaměstnanci z Lesnické a dřevařské fakulty. Pan Robb a pan Lim zjišťovali potenciální možnosti propojení obou organizací v rámci aktivit mezinárodní spolupráce mezi zaměstnanci i studenty, zejména v oblasti krátkodobých arboristických kurzů a společné výzkumné aktivity.

Zaměstnanci MENDELU proškolili pana Lima v různých technikách dovedností souvisejících s péčí o stromy. Na základě tohoto školení, které obsahovalo arboristické standardy a technologie, dostal osvědčení a své znalosti dále předává na OUHK.
Spolupráce s panem Limem nadále pokračovala a v červnu 2019 se vrátil k dalšímu pokročilejšímu školení a nastala diskuse o tom, jak dále rozvíjet spolupráci i mimo zapojenou malou skupinu. Vznikla myšlenka poslat skupinu studentů z OUHK příští rok na MENDELU, aby absolvovali školení jako první krok spolupráce a aby obě organizace vytvořily a podepsali Memorandum of understanding (Dohodu o spolupráci) po diskusích s příslušnými osobami obou organizací.

MOU bylo navrženo na fakultní úrovni a následně byl návrh předložen na OUHK. Pan Robb oslovil děkana Lesnické a dřevařské fakulty Jankovského, který MOU podpořil. MOU bylo dohodnuto mezi oběma organizacemi a pan Robb (jako zástupce LDF MENDELU a ABA International) a proděkanka Vranová (zastupující děkana LDF MENDELU), odcestovali do Hong Kongu na začátku listopadu 2019.

Pan Robb přestavil aktivity ABA International a arboristické aktivity LDF MENDELU v přednášce Arboriculture. Pan Robb jako předseda ABA International podepsal MOU mezi ABA International a OUHK zastoupenou panem Benjaminem Chanem, ředitelem LiPACE, Li Ka Shing Institute of Professional and Continuing Education, OUHK. Další přednáška se týkala MENDELU a České kultury, kterou přednesla Vranová.

MOU mezi LDF MENDELU a OUHK bylo podepsáno 5. listopadu na českém konzulátě za přítomnosti pana Jana Juchelky, velvyslance v Hong Kongu a rektora OUHK Yuk-Shan Wonga. MOU podepsali za LDF MENDELU Vranová, za LiPACE OUHK Chan. „První společný krok“ je v současné době plánován pro skupinu studentů a zaměstnanců LiPACE OUHK, kteří se během léta 2020 zúčastní intenzivního arboristického workshopu, který se uskuteční na LDF MENDELU, do jehož realizace se zapojí zaměstnanci LDF MENDELU a také zástupci ABA International. Děkujeme všem kolegům, kteří jsou důležitou součástí spolupráce a uskutečnění podepsáni MOU mezi oběma institucemi.

Více informací: 

doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.

valerie.vranova@mendelu.cz

+420 545 134 039