Design nábytku spolupracuje s IKEA

27. 11. 2019 -

Spolupráce Ústavu designu, nábytku a bydlení LDF MENDELU má hluboké kořeny. Studenti 3. ročníků bakalářského oboru Design nábytku se každý rok účastní workshopu, který má prokázat jejich tvůrčí schopnosti navrhnout na základě zadání bytové zařízení pro různé skupiny zákazníků firmy. Na základě této zkušenosti pak mnozí v IKEA získají pracovní místo buď formou brigády, nebo i jako trvalý pracovní poměr.


Nedávno v IKEA proběhl další workshop organizovaný v rámci klubu IKEA Family. Tentokrát se ho zúčastnili studenti 1. ročníku bakalářského programu Design nábytku. Zadání bylo personalizovat vybraný produkt IKEA s využitím veškerých dostupných technik a prostředků. A tak se kreslilo, malovalo, vrtalo, lepilo, natíralo…

Workshop prokázal nejen kreativní schopnosti, ale i technické dovednosti. Kromě příjemných chvil strávených v tvůrčím týmu byla odměnou i možnosti odnést si svůj „personalizovaný“ produkt domů. Oddělení marketingu a com – in společnosti IKEA se opět přesvědčilo, že s našimi studenty může v budoucnu počítat. Navíc si potvrdili svoji firemní strategii – nabízet takové zařízení,  které je otevřené k dalším úpravám, aby si každý mohl svůj domov přizpůsobit svým potřebám a přáním.

 

Více informací:

doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.

Ústav nábytku, designu a bydlení

kanicka@mendelu.cz

+420 545 134 061