Pedagog s praxí může v mnohém inspirovat

18. 12. 2019 - Ludvika Kanická

Ústav designu, nábytku a bydlení je již několik let nedílnou součástí struktury fakulty. Jeho činnost je nasměrovaná na praxi. Zabezpečuje mimo jiné především ateliérovou výuku  pro bakalářský a magisterský studijní program Design nábytku. Výsledky ateliérové tvorby a různých workshopů bývají laické i odborné veřejnosti pravidelně představovány na různých výstavách.


Programy Design nábytku a Tvorba a výroba nábytku připravují jako jediné na území naší republiky mladé odborníky do všech pozic výroby a obchodu s nábytkem. Vzhledem k obrovské tradici této komodity na našem území (Spojené UP závody, kubismus, TON atd.) a její atraktivitě (problematika bydlení a s ním spojeného designu se dostává do popředí zájmu všech vrstev společnosti) je o studium velký zájem.

 

Individualita a osobní přístup ke studentům

Studenti si pochvalují především osobní přístup pedagogů. Zpočátku ale musí bojovat se zkreslenou představu, že úspěch projektu zaručí krásná vizualizace. Bývají trochu zklamáni, když musí zvládnout spousty teoretických předmětů, ale také laboratorní cvičení, výuku o materiálech a technologiích, typologii nábytku či jeho historii nebo nepopulární ale nesmírně důležité technické kreslení atd. Pedagogický sbor ale sestává z erudovaných osob, z nichž každá má svůj model výuky a studenti tak získají komplexní informace.

Zvláště cenná je případná návštěva nábytkových salonů, která však překračuje rámec možností univerzity, a tak si ji může dovolit jen pár jedinců. O to cennější jsou pak informace, které z těchto cest přinášejí pedagogové formou přednášek a odborných článků. Vazba pedagoga na praxi bohužel v tomto oboru není zcela doceněna. Přitom právě zkušenosti s vnějším světem (problematikou výroby nábytku a jeho distribuce) se nedají najít v knihách ani na internetu.

 

Hynek Maňák se opírá o vlastní praxi

Takovou osobností spojenou s praxí je bez pochyby doc. Ing. arch. Hynek Maňák, Ph.D. Hynek Máňák. Na Ústavu  nábytku, designu a bydlení zajišťuje výuku předmětu Ateliér nábytkových souborů. Výstupem však nejsou líbivé vizualizace, které mohou často být i zavádějící, ale praktické znalost i exaktní dokumentace, jež bude v praxi základem ke komunikaci designéra s výrobním pracovníkem.

Hynek Maňák vychází ze svých celoživotních zkušeností, které nezištně předává studentům, ale stejně nekompromisně vyžaduje i jejich výstupy. Má se o co opřít. Jeho návrhy byly a jsou dlouhodobě součástí výrobních programů firem HON, NADOP, TOP OFFICE, AHORN nebo německé společnosti SANIPA.

 

Příkladem skvělé designérské práce je dětská postýlka

V poslední době může přidat další svůj osobní úspěch. Jeho dětská postýlka se stříškou byla v listopadu 2019 zařazena do nabídky známého evropského obchodního řetězce Mömax. Výrobcem je česká firma Dřevotvar Jablonné nad Orlicí, pro kterou již Hynek Maňák navrhl celý systém rostoucího dětského nábytku. Ten byl dokonce předveden na mezinárodní výstavě nábytku IMM v Kolíně nad Rýnem.

Výroba postýlky

I když jde „jen“ o dětskou postýlku, je třeba pochopit, že produkt určený dětem podléhá spoustě požadavků zajišťujících jeho bezpečnost, jednoduchou údržbu a pohodlnou obsluhu členů rodiny, případně lékařů. Přesto je v tomto segmentu obrovská konkurence především z oblasti renomovaných producentů, jako je např. norská firma STOKKE. Zadání bylo získat kvalitní produkt na výrazně nižší cenové hladině, což se podařilo.

Návrh byl zpracován v rámci projektu agentury CzechTrade Design pro konkurenceschopnost, který nabízí zvýhodněnou službu individuální spolupráce s designérem. Program má stimulovat menší firmy ke spolupráci s designéry. Výsledkem pak může být zlepšování bytového prostředí –zejména mladých rodin s omezenými finančními prostředky.

V rámci úvodních studií byly zpracovány variantní návrhy dětské postýlky a prototyp vybraného produktu byl úspěšně testován v akreditované zkušebně nábytku v Německu. I když nevíme, zda bude mít obchodní úspěch, je už tento krok proniknout na evropský trh zdánlivě malým produktem velkým počinem pro jeho autora a velkou motivací pro studenty. Obrovský respekt budí i fakt, že Hynek Maňák dokázal během vlastní praxe a výuky zvládnout i úspěšnou obhajobu habilitační práce. Blahopřejeme. Je to další zhodnocení celého pedagogického týmu Ústavu designu, nábytku a bydlení pod vedením docenta Jiřího Taubera.

doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.
Ústav nábytku, designu a bydlení
kanicka@mendelu.cz
+420 545 134 061

 

 

 

 

 

 

.