Rekonstrukce střechy na budově "B"

 

Příštích šest měsíců budou probíhat na budově „B“ stavební práce spojené s výměnou střešní krytiny a skladby střešního pláště.  Akce zahrnuje i další úpravy, jejichž cílem je zlepšení uživatelských podmínek v 6. patře budovy.

Na tomto místě vás budeme pravidelně informovat o postupu jednotlivých stavebních prací, případně o omezeních, která mohou v této souvislosti nastat.

Věříme, že všechny stavební úpravy proběhnou bez větších problémů a dílo bude předáno ke konci února 2021.

Sledujte i náš FB, kde budeme zveřejňovat zajímavé fotografie či videa.

Dodavatel: Wellco Brno, s.r.o.

Dokumenty:

Situace zařízení staveniště

Harmonogram prací

Informace pro uživatele z kontrolního dne 16. 9. 2020:

Zhotoviteli byly předány klíče od půdních prostor a tudíž není možné bez dohody se stavbyvedoucím do prostor vstupovat, resp. do prostor celého staveniště. Kanceláří v 6. NP se práce v příštím týdnu nedotknou, je možný občasný hluk při vyklízení, průzkumných prací a deratizaci. Parkování ve dvorní části podél budovy B nebude zatím omezeno. Jen v místech výstavby lešení či staveništního výtahu - bude vyznačeno páskou. Prosíme o respektování značení a dodržování zákazu parkování soukromých vozidel přes noc v areálu.

Popelnice před objektem byly přemístěny do prostoru před objektem L. Po 8 hodině je možné v prostoru před popelnicemi parkovat.

Příští kontrolní den se uskuteční 25. 9. 2020.
.