Studijní program: Technická biologie dřevin

Specializace:  není
Doba studia:  2 roky
Forma:  prezenční
Vyučovací jazyk:  čeština
Počty přijímaných studentů:   25
 Podat přihlášku
 

Magisterský program Technická biologie dřevin je dvouletý studijní program, který navazuje na bakalářský stupeň Arboristika.

Proč si vybrat SP Technická biologie dřevin:

 • jedná se o zcela nový magisterský obor, který je naprosto ojedinělý v podmínkách ČR i Evropy. Na jeho výuce se podílejí pedagogové a odborníci v oblasti péče o dřeviny z několika univerzit i Akademie věd ČR,
 • máš šanci získat nejlepší dostupné vzdělání z oblasti technické biologie dřevin a naučíš se používat nejmodernější dostupné technologie využívané v oblasti diagnostiky a péče o dřeviny,
 • s ohledem na aktuální vývoj celospolečenské poptávky po větším zastoupení dřevin ve městech a krajině můžeš po absolvování tohoto studia počítat s velmi dobrým uplatněním v praxi.

 

Naučíš se:

 • rozumět dřevinám, jakožto nejúčinnějšímu systému pro zmírnění dopadů probíhajících změn klimatu,
 • provádět detailní hodnocení či měření s cílem zajistit dostatečnou provozní bezpečnost dřevin v městském prostředí,
 • posuzovat funkce dřevin, včetně identifikace vlivu stresorů, analyzovat vliv prostředí na dřeviny, a naopak dřevin na prostředí,
 • identifikovat choroby a škůdce působící negativně na hodnocené dřeviny a navrhnout vhodná opatření pro prodloužení jejich perspektivy,
 • zvolit vhodné metody, samostatně provádět analýzy a v případě přístrojově náročnějších analýz interpretovat výsledky a navrhovat vhodná opatření,
 • v součinnosti s dalšími odborníky koncipovat systém péče o dřeviny,
 • věcně komunikovat s odborníky, státní správou i veřejností za pomoci podložených argumentů z oboru.

 Uplatníš se jako:

 • konzultant v oblasti budování zelené a modré infrastruktury měst,
 • odborník v oblasti péče o bezpečnost a perspektivu dřevin,
 • vědecký pracovník s přírodovědným zaměřením (interakce mezi dřevinami, prostředím, patogeny a člověkem),
 • odborný pracovník v příslušných oborech forenzního inženýrství,
 • odborný pracovník na místech státní správy a samospráv, ve složkách státu jako je AOPK ČR, Česká inspekce životního prostředí atd.,
 • odborný pracovník v privátní sféře v oblasti arboristických a zahradnických firem.

 

 

 

 

 

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU