Cena prof. Jindřicha Halabaly 2020

29. 6. 2020 -

Podávání přihlášek do mezinárodní studentské soutěže zahájeno!


Cena profesora Jindřicha Halabaly je udělována studentům z České republiky a zahraničí za nejlepší závěrečné a klauzurní práce v oblasti nábytkové a interiérové tvorby. Studenti vysokých škol se mohou přihlásit do čtyř kategorií. Pátá kategorie je určena pro studenty středních škol.

Webové stránky pro podávání přihlášek jsou aktivovány a přihlášky je možné podávat přes přihlašovací formulář do 31. 7. 2020.

Veškeré další informace k soutěži zájemci najdou na stránkách soutěže.

Cena prof. Jindřicha Halabaly 2020 se uskuteční v Místodržitelském paláci v Brně v termínu 23. 10. - 8. 11.

 

 

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU