Doc. Ing. František Doušek, CSc., emeritní děkan LDF MENDELU

Doc. Ing. František Doušek, CSc.

V letech 1946–1950 absolvoval studium na Lesnické fakultě VŠZ v Brně, od roku 1949 do 1. 3. 1963 byl spjat s brněnskou pobočkou Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Od 1. 3. 1963 zastával místo odborného asistenta na Katedře geodézie Lesnické fakulty VŠZ v Brně. V roce 1990 se stal vedoucím Katedry hospodářské úpravy lesů a geodézie. V roce 1991 byl zvolen děkanem Lesnické fakulty a tuto funkci zastával do roku 1995. Byl členem řady významných institucí a vědeckých rad.

Ve vědecko-výzkumné činnosti se věnoval problematice buzolního měření, v 80. letech se zaměřil na využívání metod dálkového průzkumu Země v krajinné ekologii a při sledování antropogenních vlivů v lesním ekosystému.

Dosáhl vynikajících výsledků na poli sportovním, konkrétně v běžeckém lyžování a orientačním běhu.

 

 

Léta gymnazijní, studium na VŠZ, vzpomínky na Únor 48

 

Působení v ÚHÚL, příchod na VŠZ, pedagogická činnost

 

Jak se učilo aneb jací byli studenti a jedna vzpomínka na přísného prof. Tichého

 

Přednášky a zkoušky

 

Proč zrovna geodézie, osobnosti tzv. „silné pětky", vzpomínky na léta 70.– 90. a léta děkanská

 

Úspěchy na poli sportu, vzkaz adresovaný studentům a kolegům

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU