Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc.

Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc.

V letech 1957-1962 absolvoval studium na Lesnické fakultě VŠZ v Brně, po ukončení studií působil tři roky v Lesprojektu pracoviště Nové Město na Moravě, od roku 1965 byl jeho profesní život spjatý s Lesnickou a posléze Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně: po 4 volební období stál ve vedení lesnické a dřevařské fakulty, 1 volební období zastával post proděkana pro dřevařský obor a ve 3 volebních obdobích řídil chod fakulty z postu děkana. V roce 1989 stál na fakultě za obnovením studijního programu Dřevařské inženýrství, přednášel nejen na mateřské Mendelově univerzitě v Brně, ale také v Jihoafrické republice, Řecku, Španělsku či na Ukrajině. Byl členem řady univerzitních rad a odborných komisí a v neposlední řadě výraznou osobností lyžařského sportu, a to nejen v rámci lyžařských podniků v České republice, ale také v rámci Mezinárodní lyžařské federace.

 

 

Život vysokoškoláka a tehdejší osobnosti lesnické fakulty, např. A. Zlatník, G. Artner, B. Doležal a mnozí další.

 

Praxe v ŠLP Křtiny – neoddělitelná součást výuky, významné osobnosti fakulty, které postihly perzekuce r. 1948 a 1968

 

Éra tzv. umístěnek, léta v Lesprojektu a samozřejmě sport … má láska …

 

Rok 1965 – nástup na fakultu, léta 60. – roky „tání“, spolkový život na fakultě

 

Rok 1989 – přípravy na obnovení SP Dřevařské inženýrství a „boj“ o současnou budovu T

 

Rok 1994 – poprvé děkanem, první výjezdy studentů na Západ, založení mezinárodního veletrhu WOOD-TEC

 

Vyučované předměty poplatné době předlistopadové končí, koncepce však plynule pokračuje, vzkaz adresovaný studentům a kolegům

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU